Forskarpresentation

Maria Hedman

Forskarpresentation

Maria Hedman

Universitetslektor

Forskningsämne: Vårdvetenskap

Maria Hedman är legitimerad specialistsjuksköterska inom vård av äldre och har en filosofie magisterexamen i vårdvetenskap.

AKTUELL FORSKNING

LÄS MER OM

 

 

Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Hedman, M., Häggström, E., Mamhidir, A. & Pöder, U. (2019). Caring in nursing homes to promote autonomy and participation. Nursing Ethics, 26 (1), 280-292. 10.1177/0969733017703698 [Mer information]
Hedman, M., Pöder, U., Mamhidir, A., Nilsson, A., Kristofferzon, M. & Häggström, E. (2015). Life memories and the ability to act : the meaning of autonomy and participation for older people when living with chronic illness. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 29 (4), 824-833. 10.1111/scs.12215 [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2020-01-14
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)