Forskarpresentation

Marit Silén

Forskarpresentation

Marit Silén

Universitetslektor

Forskningsämne: Vårdvetenskap

Marit Silén är verksam inom profilen hälsofrämjande arbetsliv. Främst riktas forskningsintresset mot arbetsmiljö och arbetsförhållanden för personal inom hälso- och sjukvård samt omsorg med särskilt fokus på vårdetiska aspekter som aktualiseras i deras arbete.

AKTUELL FORSKNING

Just nu är Marit Silén engagerad i nedanstående forskningsprojekt:

LÄS MER OM

Doktorsavhandling

Silén, M. (2011). Encountering ethical problems and moral distress as a nurse : Experiences, contributing factors and handling. Diss. (sammanfattning), 2011. Jönköping: School of Health Sciences, Jönköping University. 67 s. (Dissertation Series. School of Health Sciences 20) Länk [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2020-01-16
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)