Forskarpresentation

Marja-Leena Kristofferzon

Forskarpresentation

Marja-Leena Kristofferzon

Universitetslektor, Docent i vårdvetenskap

Forskningsämne: Vårdvetenskap

Marja-Leena är legitimerad sjuksköterska, intensivvårdssjuksköterska och Filosofie doktor.

AKTUELL FORSKNING

Marja-Leena Kristofferzon tillhör forskargruppen Leva med långvarig ohälsa.

  • Sjuksköterskors och sjuksköterskestudenters uppfattning om sin yrkesroll
  • Att leva med långvarig ohälsa — copingförmåga/resurser och upplevd livskvalitet
  • Dimensions of sexual life and married life in men and women and partners suffering a first myocardial infarction
  • Kylbehandling efter hjärtstopp — patienters livskvalitet och funktion kopplat till hjärnskademarkörer samt närståendes upplevelser
  • Motiverande samtal: Om distriktssköterskors tillämpning, upplevelser ur distriktssköterske- och patientperspektiv
  • Att utveckla och utvärdera olika modeller för handledning i verksamhetsförlagd utbildning
  • Kvinnor i arbetsför ålder med långvarig smärta: faktorer av betydelse för välbefinnande och återgång i arbete
  • Heart and Mind after Cardiac Arrest (HaMCA)

LÄS MER OM

Doktorsavhandling

Kristofferzon, M. (2006). Life after myocardial infarction in women and men : coping, social support and quality of life over the first year. Diss. (sammanfattning), 2006. Uppsala: Uppsala universitet. 76 s. (Digital comprehensive summaries of Uppsala dissertations from the Faculty of Social Sciences 10) Länk [Mer information]

Kapitel i böcker

Arenhall, E. & Kristofferzon, M. (2012). Sexualitet och parrelation vid hjärtsjukdom. Kardiologisk omvårdnad. Lund: Studentlitteratur. S. 403-416. [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2020-01-16
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)