Forskarpresentation

Marja-Leena Kristofferzon

Forskarpresentation

Marja-Leena Kristofferzon

Universitetslektor, Docent i vårdvetenskap

Forskningsämne: Vårdvetenskap

Marja-Leena är legitimerad sjuksköterska, intensivvårdssjuksköterska och Filosofie doktor.

AKTUELL FORSKNING

Marja-Leena Kristofferzon tillhör forskargruppen Leva med långvarig ohälsa.

  • Sjuksköterskors och sjuksköterskestudenters uppfattning om sin yrkesroll
  • Att leva med långvarig ohälsa — copingförmåga/resurser och upplevd livskvalitet
  • Dimensions of sexual life and married life in men and women and partners suffering a first myocardial infarction
  • Kylbehandling efter hjärtstopp — patienters livskvalitet och funktion kopplat till hjärnskademarkörer samt närståendes upplevelser
  • Motiverande samtal: Om distriktssköterskors tillämpning, upplevelser ur distriktssköterske- och patientperspektiv
  • Att utveckla och utvärdera olika modeller för handledning i verksamhetsförlagd utbildning
  • Kvinnor i arbetsför ålder med långvarig smärta: faktorer av betydelse för välbefinnande och återgång i arbete
  • Heart and Mind after Cardiac Arrest (HaMCA)

LÄS MER OM

Konferensbidrag

Rashid, M., Kristofferzon, M., Heiden, M. & Nilsson, A. (2018). Work ability, well-being and return-to-work among women in Gävleborg on sick leave due to long-term pain in the neck/shoulders and/or back. FALF KONFERENS 2018 Arbetet – problem eller potential för en hållbar livsmiljö?   10-12 juni 2018 Gävle : Program och abstracts. Gävle: Gävle University Press. S. 68-. Länk [Mer information]
Rashid, M., Kristofferzon, M., Heiden, M. & Nilsson, A. (2017). Predictors of work ability among women on long-term sick leave due to musculoskeletal pain. NES2017 conference proceedings. S. 140-. [Mer information]
Kristofferzon, M. & Mårtensson, G. (2013). Stöd och utmaningar i verksamhetsförlagd utbildning - vem bidrar till lärandet ur studenters perspektiv?. . [Mer information]
Wallin, E., Larsson, I., Rubertsson, S. & Kristofferzon, M. (2012). Relatives' experiences of everyday life six months after hypothermia treatment of a significant other's cardiac arrest. . 10.1016/j.resuscitation.2012.08.232 [Mer information]
Ternesten Hasséus, E. & Kristofferzon, M. (2010). Livskvalitet och copingstrategier hos patienter med sensorisk hypereaktivitet. . Länk [Mer information]
Kristofferzon, M., Lindqvist, R. & Nilsson, A. (2009). Living with chronic illness. The 2nd International Research Seminar on Salutogenesis : Helsinki, May 14-16, 2009. [Mer information]
Kristofferzon, M. (2006). Health-related quality of life over the first year after myocardial infarction. New Frontiers in Cardiac Care : Bergen, Norway 5–6th May 2006. 10.1016/j.ejcnurse.2006.03.001 [Mer information]
Lindqvist, R. & Kristofferzon, M. (2000). Computer skills among Swedish nursing students. Nursing informatics one step beyond : The evolution of technology and nursing. Auckland: Adis International Limited. S. 822-822. [Mer information]
Hardy, J., Lindqvist, R., Kristofferzon, M. & Dahlberg, O. (1997). The current status of nursing informatics in undergraduate nursing programs : Comparative case studies between Sweden and Australia. Nursing informatics : The impact of nursing knowledge on health care informatics. Amsterdam: IOS Press. S. 132-136. [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2020-01-16
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)