Forskarpresentation

Martin Salzmann-Erikson

Forskarpresentation

Martin Salzmann-Erikson

Universitetslektor, Docent i vårdvetenskap, Fil. Dr

Forskningsämne: Vårdvetenskap

Martin Salzmann-Erikson leder forskargruppen KAOS (det Kaotiska och komplexa Arbetslivet för personal inom hälso- Och Sjukvården) och är främst aktiv inom forskning som berör hälsofrämjande arbetsliv för personal inom hälso- och sjukvården. Martin Salzmann-Erikson intresserar sig bland annat för arbetsplatskulturella aspekter inom den psykiatriska vården. Forskningen har bland annat resulterat i att skapa den framgångsrika Stabilitetsmodellen. Martin Salzmann-Erikson forskar även på hur Internet används av människor och organisationer för att sprida information och diskutera hälsorelaterade frågor. Ett närbesläktat forskningsområde är också vårdrobotar med fokus på design och funktionalitet och dess betydelse för vården.

AKTUELL FORSKNING

För närvarande är Martin Salzmann-Erikson engagerad i flera forskningsprojekt relaterat till det kaotiska och komplexa arbetslivet för personal inom hälso- och sjukvården.

Hjärt- och lungräddning på bortaplan – arbetsrelaterad stress av att aktivt medverka i akutteam.

Syfte: att utforska intensivvårdssjuksköterskors arbetsliv och dimensioner av stress av att aktivt medverka vid hjärtlarm utanför intensivvårdsavdelning.

Medverkande: Annakarin Olsson, lektor Högskolan i Gävle; Fredric Sjöberg, magister i omvårdnad, Stockholms Läns Landsting.

Telefonrådgivande sjuksköterskors komplexa arbetsliv i relation till individer med psykisk ohälsa.

Syfte: att utforska telefonrådgivande sjuksköterskors erfarenheter av att samtala med individer som ringer till 1177 för besvär som berör psykisk ohälsa. Vidare är syfte att identifiera rådgivande sjuksköterskors självskattade behov av utbildningsstöd.

Medverkande: Annica Björkman, lektor Högskolan i Gävle.

Vårdnade monster

Forskning som berör vård och omvårdnad studeras vanligen i traditionella sammanhang, exempelvis i sjukhusmiljöer, äldreboenden, hemsjukvård etc. Det här projektet utforskar huruvida monster i populärkulturen kan bidra och med en bredare förståelse av caring och nursing och betraktas som grundforskning. Monster är socialt konstruerade och avspeglar samhället och dess etiska värderingar. Vi har etablerat en internationell inrapporterings sida på Internet där vi efterfrågar allmänhetens observationer av monster i populärkulturen som frångår sina karaktäristiska monster-egenskaper och i en given situation blir omsorgsfulla och omvårdande.

Medverkande: Henrik Eriksson, professor Röda Korsets Högskola, Stockholm.


Robotar i vården.

Forskningen undersöker olika aspekter avseende robotars användningområden i vården och robotars utformning.

The implementation of robots in nursing is advancing, however with a modest success. In theory, many would agree that robots could ease the heavy workload for nurses in a variety of basic nursing practice such as assisting in heavy lifts, and detach nurses from time consuming task like feeding procedures. However, implementations of robots in healthcare has not been lavished with praise from nurses. Even if there is interest in the question of how robots might assist nurses and patients in health-care, the interest in researching nursing care robots, paramount to nursing epistemology, has been sparse. Research into nursing care robotic technological developments that moves beyond a nurse’s position as a passive spectator and maximizes the fields of nursing is still needed.

Medverkande: Henrik Eriksson, professor. Röda Korsets Högskola, Stockholm

LÄS MER OM


Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Rubensson, A. & Salzmann-Erikson, M. (2019). A document analysis of how the concept of health is incorporated in care plans when using the nursing diagnosis classification system (NANDA-I) in relation to individuals with bipolar disorder. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 33 (4), 986-994. 10.1111/scs.12697 [Mer information]
Källquist, A. & Salzmann-Erikson, M. (2019). Experiences of having a parent with serious mental illness : An interpretive meta-synthesis of qualitative literature. Journal of Child and Family Studies, 28 (8), 2056-2068. 10.1007/s10826-019-01438-0 [Mer information]
Björkman, A. & Salzmann-Erikson, M. (2019). Giving advice to callers with mental illness : adaptation among telenurses at Swedish Healthcare Direct. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, 14 (1). 10.1080/17482631.2019.1633174 [Mer information]
Salzmann-Erikson, M. & Yifter, L. (2019). Risk Factors and Triggers That May Result in Patient-Initiated Violence on Inpatient Psychiatric Units : An Integrative Review. Clinical Nursing Research. 10.1177/1054773818823333 [Mer information]
Salzmann-Erikson, M. & Eriksson, H. (2018). A descriptive statistical analysis of volume, visibility and attitudes regarding nursing and care robots in social media. Contemporary Nurse : health care across the lifespan, 54 (1 (SI)), 88-96. 10.1080/10376178.2017.1388183 [Mer information]
Salzmann-Erikson, M. & Sjödin, M. (2018). A narrative meta-synthesis of how people with schizophrenia experience facilitators and barriers in using antipsychotic medication : implications for healthcare professionals. International Journal of Nursing Studies, 85, 7-18. 10.1016/j.ijnurstu.2018.05.003 [Mer information]
Salzmann-Erikson, M. & Eriksson, H. (2018). Absorbability, applicability and availability in nursing and care robots : A thematic analysis of Twitter postings. Telematics and informatics, 35 (5), 1553-1560. 10.1016/j.tele.2018.04.001 [Mer information]
Björkman, A., Andersson, K., Bergström, J. & Salzmann-Erikson, M. (2018). Increased Mental Illness and the Challenges This Brings for District Nurses in Primary Care Settings. Issues in Mental Health Nursing, 39 (12), 1023-1030. 10.1080/01612840.2018.1522399 [Mer information]
Salzmann-Erikson, M. (2018). Mental health nurses’ use of Twitter for professional purposes during conference participation #acmhn2016. International Journal of Mental Health Nursing, 27 (2), 804-813. 10.1111/inm.12367 [Mer information]
Salzmann-Erikson, M. (2018). Moral mindfulness: ethical concerns in the work life of health care professionals in a psychiatric intensive care unit. International Journal of Mental Health Nursing, 27 (6), 1851-1860. 10.1111/inm.12494 [Mer information]
Salzmann-Erikson, M. & Eriksson, H. (2018). PhD students' presenting, staging and announcing their educational status - An analysis of shared images in social media. Computers and education, 116, 237-243. 10.1016/j.compedu.2017.09.012 [Mer information]
Björkman, A. & Salzmann-Erikson, M. (2018). The bidirectional mistrust - callers’ online discussions about their experiences of using the national telephone advice service. Internet Research, 28 (5), 1336-1350. 10.1108/IntR-11-2016-0330 [Mer information]
Willmer, M. & Salzmann-Erikson, M. (2018). ‘The only chance of a normal weight life’ : A qualitative analysis of online forum discussions about bariatric surgery. PLoS ONE, 13 (10). 10.1371/journal.pone.0206066 [Mer information]
Eriksson, H. & Salzmann-Erikson, M. (2018). Twitter discussions as predicament of robots in geriatric nursing and forecast of nursing robotics in older care. Contemporary Nurse : health care across the lifespan, 54 (1 (SI)), 97-107. 10.1080/10376178.2017.1364972 [Mer information]
Salzmann-Erikson, M. (2018). Using focused ethnography to explore and describe the process of nurses' shift reports in a psychiatric intensive care unit. Journal of Clinical Nursing, 27 (15-16), 3104-3114. 10.1111/jocn.14502 [Mer information]
Björkman, A. & Salzmann-Erikson, M. (2018). When all other doors are closed : Telenurses' experiences of encountering care seekers with mental illnesses.. International Journal of Mental Health Nursing, 27 (5), 1392-1400. 10.1111/inm.12438 [Mer information]
Thunborg, C. & Salzmann-Erikson, M. (2017). A qualitative inquiry into the complex features of strained interactions : analysis and implications for healthcare personnel. The Permanente Journal, 21. 10.7812/TPP/16-032 [Mer information]
Salzmann-Erikson, M. & Söderqvist, C. (2017). Being subject to restrictions, limitations and disciplining : a thematic analysis of individuals’ experiences in psychiatric intensive care. Issues in Mental Health Nursing, 38 (7), 540-548. 10.1080/01612840.2017.1299265 [Mer information]
Salzmann-Erikson, M., Bjuhr, M. & Mårtensson, G. (2017). Developing, Implementing, and Evaluating the Educational Module Students Active Learning via Internet Observations (SALIO) in Undergraduate Nursing Education. Perspectives in psychiatric care, 53 (2), 104-110. 10.1111/ppc.12143 [Mer information]
Salzmann-Erikson, M. & Björkman, A. (2017). Mental illness in the population is increasing : a challenge for telephone advice nurses. Journal of social service research, 43 (3), 432-432. 10.1080/01488376.2016.1248879 [Mer information]
Salzmann-Erikson, M. & Dahlén, J. (2017). Nurses' establishment of health promoting relationships : a descriptive synthesis of anorexia nervosa research. Journal of Child and Family Studies, 26 (1). 10.1007/s10826-016-0534-2 [Mer information]
Salzmann-Erikson, M. & Eriksson, H. (2017). Prosperity of nursing care robots : an imperative for the development of new infrastructure and competence for health professions in geriatric care. Journal of Nursing Management, 25 (6), 486-488. 10.1111/jonm.12487 [Mer information]
Eriksson, H. & Salzmann-Erikson, M. (2017). The digital generation and nursing robotics : a netnographic study about nursing care robots posted on social media. Nursing Inquiry, 24 (2). 10.1111/nin.12165 [Mer information]
Salzmann-Erikson, M. & Hiçdurmaz, D. (2017). Use of social media among individuals who suffer from post-traumatic stress : a qualitative analysis of narratives. Qualitative Health Research, 27 (2), 285-294. 10.1177/1049732315627364 [Mer information]
Salzmann-Erikson, M. (2017). Using participatory action research to develop a work model that enhances psychiatric nurses' professionalism : the architecture of stability. Administration and Policy in Mental Health, 44 (6), 888-903. 10.1007/s10488-017-0806-1 [Mer information]
Salzmann-Erikson, M. (2017). Virtual communication about psychiatric intensive care units : social actor representatives claim space on Twitter. International Journal of Mental Health Nursing, 26 (4), 366-374. 10.1111/inm.12253 [Mer information]
Salzmann-Erikson, M. (2017). Work life and family life collide : new fathers seek online support about concerns related to parental leave. Workplace Health & Safety, 65 (6), 248-252. 10.1177/2165079916666546 [Mer information]
Eklund, R. & Salzmann-Erikson, M. (2016). An integrative review of the literature on how eating disorders among adolescents affect the family as a system - complex structures and relational processes. Mental Health Review Journal, 21 (3), 213-230. 10.1108/MHRJ-09-2015-0027 [Mer information]
Eriksson, H. & Salzmann-Erikson, M. (2016). Cyber nursing : a conceptual framework. Journal of Research in Nursing, 21 (7), 505-514. 10.1177/1744987116661378 [Mer information]
Gustafsson, N. & Salzmann-Erikson, M. (2016). Effect of Complex Working Conditions on Nurses Who Exert Coercive Measures in Forensic Psychiatric Care. Journal of Psychosocial Nursing and Mental Health Services, 54 (9), 37-43. 10.3928/02793695-20160817-06 [Mer information]
Erikson, H. & Salzmann-Erikson, M. (2016). Future Challenges of Robotics and Artificial Intelligence in Nursing : What Can We Learn from Monsters in Popular Culture?. The Permanente Journal, 20 (3). 10.7812/TPP/15-243 [Mer information]
Salzmann-Erikson, M., Rydlo, C. & Wiklund Gustin, L. (2016). Getting to know the person behind the illness : the significance of interacting with patients hospitalised in forensic psychiatric settings. Journal of Clinical Nursing, 25 (9-10), 1426-1434. 10.1111/jocn.13252 [Mer information]
Salzmann-Erikson, M., Lagerqvist, L. & Pousette, S. (2016). Keep calm and have a good night : nurses' strategies to promote inpatients' sleep in the hospital environment. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 30 (2), 356-364. 10.1111/scs.12255 [Mer information]
Salzmann-Erikson, M. (2016). Space invaders : A netnographic study of how artefacts in nursing home environments exercise disciplining structures. Nursing Inquiry, 23 (2), 138-147. 10.1111/nin.12125 [Mer information]
Salzmann-Erikson, M. (2016). Spice up your life : virtual communication on the experiences from using synthetic cannabinoids. Sestrinski glasnik/Nursing Journal, 21 (2), 112-116. 10.11608/sgnj.2016.21.027 [Mer information]
Salzmann-Erikson, M. (2016). Talking about “the problematic patient” does not benefit recovery. SESTRINSKI GLASNIK / Nursing Journal, 21, 82-. 10.11608/sgnj.2016.21.021 [Mer information]
Salzmann-Erikson, M. & Eriksson, H. (2016). Tech-resistance : the complexity of implementing nursing robots in healthcare workplaces. Contemporary Nurse : health care across the lifespan, 52 (5), 567-568. 10.1080/10376178.2016.1195237 [Mer information]
Wallström, R., Ståleborg Persson, R. & Salzmann-Erikson, M. (2016). Working with children in families with parental substance abuse : nurses' experiences and complexity in relationships. Journal of Psychosocial Nursing and Mental Health Services, 54 (6), 38-44. 10.3928/02793695-20160518-06 [Mer information]
Salzmann-Erikson, M. & Eriksson, H. (2015). Forskningsdata från cyberrymden : analys och vägledning utifrån vårdvetenskaplig kunskapsteori [Research data from Cyberspace: Analyses and guidelines from caring science epistemology]. Nordic journal of nursing research, 35 (2), 91-97. 10.1177/0107408315571501 [Mer information]
Salzmann-Erikson, M. (2015). Limiting patients as a nursing practice in psychiatric intensive care units to ensure safety and gain control. Perspectives in psychiatric care, 51 (4), 241-252. 10.1111/ppc.12083 [Mer information]
Sjöberg, F., Schönning, E. & Salzmann-Erikson, M. (2015). Nurses' experiences of performing cardiopulmonary resuscitation in intensive care units : a qualitative study. Journal of Clinical Nursing, 24 (17-18), 2522-2528. 10.1111/jocn.12844 [Mer information]
Salzmann-Erikson, M. & Eriksson, H. (2015). The rise of the avatar : virtual dimensions of 'the human' in nursing science. Nordic journal of nursing research, 35 (3), 158-164. 10.1177/0107408315589462 [Mer information]
Salzmann-Erikson, M., Persson, J. & Fallqvist, C. (2014). De ropar efter hjälp, vi är vanmäktiga : att vårda patienter med självskadebeteende i rättspsykiatrisk vård. Vård i Norden, 34 (3), 48-52. 10.1177/010740831403400311 [Mer information]
Salzmann-Erikson, M. (2014). Enculturation into academic culture through Active Participation in Professional Conferences. International Journal of Nursing Didactics, 4 (7), 18-25. 10.15520/ijnd.2014.vol4.iss7.23.18-25 [Mer information]
Eriksson, H., Christiansen, M., Holmgren, J., Engström, A. & Salzmann-Erikson, M. (2014). Nursing under the skin : a netnographic study of metaphors and meanings in nursing tattoos. Nursing Inquiry, 21 (4), 318-326. 10.1111/nin.12061 [Mer information]
Eriksson, H., Salzmann-Erikson, M. & Pringle, K. (2014). Virtual Invisible Men : privacy and invisibility as forms of privilege in online venues for fathers during early parenthood. Culture, Society and Masculinities, 6 (1), 52-68. 10.3149/CSM.0601.52 [Mer information]
Eriksson, H. & Salzmann-Erikson, M. (2013). Cyber nursing—Health ‘experts’ approaches in the post-modern era of virtual performances : A nethnography study. International Journal of Nursing Studies, 50 (3), 335-344. 10.1016/j.ijnurstu.2012.09.014 [Mer information]
Salzmann-Erikson, M. & Eriksson, H. (2013). Fathers sharing about early parental support in health-care : virtual discussions on an Internet forum. Health & Social Care in the Community, 21 (4), 381-390. 10.1111/hsc.12028 [Mer information]

Vetenskapliga artiklar, ej refereegranskade

Salzmann-Erikson, M. (2015). Are nurses superfluous in PICUs?. Journal of Psychiatric Intensive Care, 11 (s1). 10.1017/S1742646415000102 [Mer information]
Salzmann-Erikson, M. & Eriksson, H. (2015). Empatiska robotar förändrar vårdvetenskapen. Vårdfokus, 12, 26-27. Länk [Mer information]

Övriga artiklar (populärvetenskap, debatt etc.)

Salzmann-Erikson, M. (2014). Pleie i intensiv psykiatri : psykiatri rytmer og bevegelser i en stabilitetskultur. Sykepleien Forskning, 9 (2), 196-197. Länk [Mer information]
Salzmann-Erikson, M. (2014). Psykiatrisk omvårdnad i Turkiet. Psyche (4), 18-. Länk [Mer information]
Salzmann-Erikson, M. (2014). Vårdmiljön inom PIVA främjar proaktiv vård. Dagens Medicin (2014-02-11). [Mer information]

Kapitel i böcker

Salzmann-Erikson, M. (2019). Stabilitet, rytm och rörelser : att konstruera vårdande i intensiv psykiatri. Vårdande vid psykisk ohälsa : på avancerad nivå. Studentlitteratur. S. 411-432. [Mer information]
Salzmann-Erikson, M. (2014). Cyberomvårdnad i virtuella miljöer. Vårdvetenskap och postmodernitet : en introduktion. Lund: Studentlitteratur. S. 145-188. Länk [Mer information]
Salzmann-Erikson, M. (2014). Stabilitet, rytm och rörelser : att konstruera vårdande i intensiv psykiatri. Vårdande vid psykisk ohälsa : på avancerad nivå. Lund: Studentlitteratur AB. S. 343-360. [Mer information]

Konferensbidrag

Salzmann-Erikson, M. (2015). Fra rigiditet til fleksibilitet. . Länk [Mer information]
Salzmann-Erikson, M. (2015). Omvårdnad i intensiv- och akutpsykiatri - ta del av senaste forskningen och utveckla ditt bemötande och förhållningssätt!. . [Mer information]
Eriksson, H. & Salzmann-Erikson, M. (2015). Turning to monster to learn about humanity : presentation of findings from caring monsters - the research project. Human Rights and Health and the Astrid Janzon Symposium : Abstract Book. S. 22-22. Länk [Mer information]
Salzmann-Erikson, M. (2014). Intensivpsykiatrisk omvårdnad : att skapa stabilitet och motverka turbulens. . [Mer information]
Salzmann-Erikson, M. (2014). Nursing Practice in Intensive Psychiatry : Moving From Rigidity To Flexibility. . [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2020-01-16
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)