Forskarpresentation

Hanna Kusterer

Forskarpresentation

Hanna Kusterer

Universitetslektor

Forskningsämne: Psykologi

AKTUELL FORSKNING

LÄS MER OM

Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Kusterer, H. & Bernhard-Oettel, C. (2020). Exploring employability constructions of migrants in Sweden and potential consequences for labour market entrance recommendations. Social Sciences, 9 (3). 10.3390/socsci9030026 [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2020-01-20
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)