Forskarpresentation

Mårten Eriksson

Blev 2017 professor i hälsofrämjande arbetsliv vid HiG och undervisar vid HiG.

Forskarpresentation

Mårten Eriksson

Professor, docent

Forskningsämne: Psykologi

AKTUELL FORSKNING

Tidig språkscreening

Projektet handlar dels om tidigareläggning av språkscreening vid 3 år till 2, 5 år, dels om hur språkscreening av flerspråkiga barn ska utformas. Projektet utförs i samverkan med Laleh Nayeb Dagmar Lagerberg, Anna Sarkadi, Alla vid Forskargruppen REACH
Research Enhancing Adolescent and Child Health, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet, och Eva-Kristina Salameh, Institutionen för logopedi, Lunds universitet.

Barnhälsovården och logopedmottagningen, Region Gävleborg.

Föräldradeltagande i språkbedömning av barn på klinik

Projektet handlar om systematiska föräldrarapporter kan bidra till logopedbedömningar av remitterade barn. Av speciellt intresse är rapporter från flerspråkiga föräldrar. Projektet utförs i samverkan med Karin Myrberg, logopedmottagningen , Region Gävleborg

LÄS MER OM


Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Nayeb, L., Lagerberg, D., Westerlund, M., Sarkadi, A., Lucas, S. & Eriksson, M. (2019). Modifying a language screening tool for three-year-old children identified severe language disorders six months earlier. Acta Paediatrica, 108 (9), 1642-1648. 10.1111/apa.14790 [Mer information]
Eriksson, M. & Boman, E. (2018). Short is beautiful : Dimensionality and measurement invariance in two length of the Basic Psychological need Satisfaction at work scale. Frontiers in Psychology, 9. 10.3389/fpsyg.2018.00965 [Mer information]
Eriksson, M. (2017). The Swedish Communicative Development Inventory III : Parent reports on language in preschool children. International Journal of Behavioral Development, 41 (5), 647-654. 10.1177/0165025416644078 [Mer information]
Langeborg, L. & Eriksson, M. (2016). Anchoring in numeric judgments of visual stimuli. Frontiers in Psychology, 7. 10.3389/fpsyg.2016.00225 [Mer information]
Boman, E., Eriksson, M. & Svedberg, P. (2016). Is perceived autonomy associated with health-related quality of life among adolescents?. Quality of Life Research, 25, 85-85. [Mer information]
Skoog Waller, S. & Eriksson, M. (2016). Vocal age disguise : the role of fundamental frequency and speech rate and  its perceived effects. Frontiers in Psychology, 7. 10.3389/fpsyg.2016.01814 [Mer information]
Skoog Waller, S., Eriksson, M. & Sörqvist, P. (2015). Can you hear my age? : Influences of speech rate and speech spontaneity on estimation of speaker age. Frontiers in Psychology, 6. 10.3389/fpsyg.2015.00978 [Mer information]
Svedberg, P., Eriksson, M. & Boman, E. (2013). Associations between scores of psychosomatic health symptoms and health-related quality of life in children and adolescents. Health and Quality of Life Outcomes, 11 (176). 10.1186/1477-7525-11-176 [Mer information]
Eriksson, M., Marschik, P., Tulviste, T., Almgren, M., Pérez Pereira, M., Wehberg, S., Marjanovič-Umek, L., Gayraud, F., Kovacevic, M. & Gallego, C. (2012). Differences between girls and boys in emerging language skills : Evidence from 10 language communities. British Journal of Developmental Psychology, 30 (2), 326-343. 10.1111/j.2044-835X.2011.02042.x [Mer information]
Sörqvist, P., Langeborg, L. & Eriksson, M. (2011). Women Assimilate across Gender, Men Don’t : The Role of Gender to the Own-Anchor Effect in Age, Height and Weight Estimates. Journal of Applied Social Psychology, 41 (7), 1733-1748. 10.1111/j.1559-1816.2011.00774.x [Mer information]
Eriksson, M., Westerlund, M. & Miniscalco, C. (2010). Problems and limitations in studies on screening for language delay. Research in Developmental Disabilities, 31 (5), 943-950. 10.1016/j.ridd.2010.04.019 [Mer information]
Vestlund, J., Langeborg, L., Sörqvist, P. & Eriksson, M. (2009). Experts on age estimation: Cognition and neurosciences. Scandinavian Journal of Psychology, 50 (4), 301-307. 10.1111/j.1467-9450.2009.00726.x [Mer information]
Sörqvist, P. & Eriksson, M. (2007). Effects of training on age estimation. Applied Cognitive Psychology, 21 (1), 131-135. 10.1002/acp.1271 [Mer information]
Westerlund, M., Berglund, E. & Eriksson, M. (2006). Can severely language delayed 3-year-olds be identified at 18 months? : Evaluation of a screening version of the MacArthur-Bates Communicative Development Inventories. Journal of Speech, Language and Hearing Research, 49 (2), 237-247. 10.1044/1092-4388(2006/020) [Mer information]
Berglund, E., Eriksson, M. & Westerlund, M. (2005). Communicative skills in relation to gender, birth order, childcare and socioeconomic status in 18-month-old children. Scandinavian Journal of Psychology, 46 (6), 485-491. 10.1111/j.1467-9450.2005.00480.x [Mer information]
Westerlund, M., Eriksson, M. & Berglund, E. (2004). A short-term follow-up of children with poor word production at the age of 18 months. Acta Paediatrica, 93 (5), 702-706. 10.1080/08035250410024925 [Mer information]
Eriksson, M., Westerlund, M. & Berglund, E. (2002). A screening version of the Swedish Communicative Development Inventories designed for use with 18-month-old children.. Journal of Speech, Language and Hearing Research, 46 (5), 948-960. 10.1044/1092-4388(2002/077) [Mer information]
Eriksson, M. (2001). Narratives validate communicative development inventories. Applied Psycholinguistics, 22 (1), 45-60. 10.1017/S0142716401001035 [Mer information]
Berglund, E., Eriksson, M. & Johansson, I. (2001). Parental reports of spoken language skills in children with Down syndrome.. Journal of Speech, Language and Hearing Research, 44 (1), 179-191. [Mer information]
Berglund, E. & Eriksson, M. (2000). Communicative development in Swedish children 16-28 months old : The Swedish early communicative development inventory - words and sentences. Scandinavian Journal of Psychology, 41 (2), 133-144. 10.1111/1467-9450.00181 [Mer information]
Berglund, E. & Eriksson, M. (2000). Reliability and content validity of a new instrument for assessment of communicative skills and language abilities in young Swedish children. Logopedics, Phoniatrics, Vocology, 25 (4), 176-185. [Mer information]
Eriksson, M. & Berglund, E. (1999). Swedish early communicative development inventories : words and gestures. First language, 19 (55), 55-90. 10.1177/014272379901905503 [Mer information]
Eriksson, M. (1989). Development of decontextualization in object naming. Cognitive development, 4 (4), 389-405. 10.1016/S0885-2014(89)90058-0 [Mer information]

Böcker

Eriksson, M. (red.) (2007). Proceedings from the First European Network Meeting on the Communicative Development Inventories : May 24-28 2006 Dubrovnik Croatia. Gävle: University of Gävle. 114 s. [Mer information]
Eriksson, M., Ylikiiskilä, A. & Berglund, E. (red.) (2006). Tionde Nordiska Barnspråkssymposiet 18-20 november 2005, Högskolan i Gävle. Gävle: Högskolan i Gävle. 134 s. [Mer information]

Kapitel i böcker

Eriksson, M., Vidman, Å. & Josefsson, B. (2014). Vad i arbete är hälsofrämjande?. Hälsa, livsmiljö och arbetsliv : ur ett socialt arbete-perspektiv. Gävle: Gävle University Press. S. 43-59. [Mer information]

Konferensbidrag

Eriksson, M. (2013). Substantivsturbo hos tvåspråkiga barn. . [Mer information]
Eriksson, M. (2007). Sex differences in language development as a topic for cross-cultural comparisons. Proceedings from the First European Network Meeting on the Communicative Development Inventories : May 24-28 2006 Dubrovnik Croatia. S. 103-114. [Mer information]
Peltola, U. & Eriksson, M. (2006). Tecken som stöd i hörande barns tidiga språktillägnande. Tionde Nordiska Barnsspråkssymposiet 18-20 november 2005, Högskolan i Gävle. Gävle: Högskolan i Gävle. S. 106-112. [Mer information]

Rapporter

Eriksson, M. & Berglund, E. (2002). Instruments, scoring manual and percentile levels of the Swedish Early Communicative Development Inventory, SECDI. Gävle: Högskolan i Gävle. 45 s. (FOU-rapport 17) [Mer information]
Eriksson, M. & Hallsten, L. (2000). Arbetsmarknadsförankring, psykisk hälsa och livssituation. Gävle: Högskolan i Gävle. 19 s. (FOU-rapport 8) [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2020-01-20
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)