Forskarpresentation

Mårten Eriksson

Blev 2017 professor i hälsofrämjande arbetsliv vid HiG och undervisar vid HiG.

Forskarpresentation

Mårten Eriksson

Professor, docent

Forskningsämne: Psykologi

AKTUELL FORSKNING

Tidig språkscreening

Projektet handlar dels om tidigareläggning av språkscreening vid 3 år till 2, 5 år, dels om hur språkscreening av flerspråkiga barn ska utformas. Projektet utförs i samverkan med Laleh Nayeb Dagmar Lagerberg, Anna Sarkadi, Alla vid Forskargruppen REACH
Research Enhancing Adolescent and Child Health, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet, och Eva-Kristina Salameh, Institutionen för logopedi, Lunds universitet.

Barnhälsovården och logopedmottagningen, Region Gävleborg.

Föräldradeltagande i språkbedömning av barn på klinik

Projektet handlar om systematiska föräldrarapporter kan bidra till logopedbedömningar av remitterade barn. Av speciellt intresse är rapporter från flerspråkiga föräldrar. Projektet utförs i samverkan med Karin Myrberg, logopedmottagningen , Region Gävleborg

LÄS MER OM

Konferensbidrag

Eriksson, M. (2013). Substantivsturbo hos tvåspråkiga barn. . [Mer information]
Eriksson, M. (2007). Sex differences in language development as a topic for cross-cultural comparisons. Proceedings from the First European Network Meeting on the Communicative Development Inventories : May 24-28 2006 Dubrovnik Croatia. S. 103-114. [Mer information]
Peltola, U. & Eriksson, M. (2006). Tecken som stöd i hörande barns tidiga språktillägnande. Tionde Nordiska Barnsspråkssymposiet 18-20 november 2005, Högskolan i Gävle. Gävle: Högskolan i Gävle. S. 106-112. [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2020-01-20
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)