Brita Backlund Rambaree

Brita Backlund Rambaree

Universitetsadjunkt

Socialt arbete
Akademin för hälsa och arbetsliv

E-post: brita.b.rambaree@hig.se

Telefon: 026-64 82 59

Brita Backlund Rambaree disputerade vid Stockholms universitet i januari 2017 med avhandlingen Contextualising Constructions of Corporate Social Responsibility: Social Embeddedness in Discourse and Institutional Contexts. Avhandlingen handlar om företags samhällsansvar och hur detta formas i företags självrapportering och genom institutionella investerares arbete med ansvarsfulla/hållbara investeringar.

Brita har en utbildningsbakgrund i socialt arbete, socialpolitik och sociologi och intresserar sig för hur dessa perspektiv kan tillämpas på företags samhällsansvar och hållbarhetsfrågor.


Aktuell forskning

Sammanfattning av aktuell forskning.

Senaste publikationerna

Backlund Rambaree, B. (2020). Ecosocial work through corporate social responsibility : The case of company engagement with civil society in coastal communities in Mauritius. Journal of the Indian Ocean Region, 16 (1), 47-62. 10.1080/19480881.2020.1709375 [Mer information]
Rambaree, K., Backlund Rambaree, B. & Båld, M. (2020). Worlds apart! Environmental injustices in Mauritius, Peru and Sweden. International Social Work. [Accepted] 10.1177/0020872819889391 [Mer information]
Backlund Rambaree, B. (2019). Content in the Context of Welfare Configurations : A Comparative Institutional Analysis of Self-Reporting on Corporate Social Responsibility. Social Responsibility Journal. 10.1108/SRJ-07-2017-0121 [Mer information]
Backlund Rambaree, B. (2016). Contextualising Constructions of Corporate Social Responsibility : Social Embeddedness in Discourse and Institutional Contexts. Diss. (sammanfattning), 2017. Stockholm: Stockholm University. 37 s. (Stockholm Studies in Sociology. New series 64) Länk [Mer information]
Backlund Rambaree, B., Davies, P., Ponian, C. & Rambaree, K. (2008). People in Micro Businesses & The Blue Bay Marine Park : An Analysis of Knowledge, Attitudes and Perceived Benefits. . [Mer information]
Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2017-02-08
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)