Forskarpresentation

Fereshteh Ahmadi

Forskarpresentation

Fereshteh Ahmadi

Professor i sociologi

Forskningsämne: Socialt arbete

Fereshteh Ahmadi är professor i sociologi, docentur i sociologi (2001) och har en doktorsexamen i sociologi, Uppsala universitet, 1995.

AKTUELL FORSKNING

LÄS MER OM

Böcker

Ahmadi, F. & Ahmadi, N. (2018). Meaning-Making Methods for Coping with Serious Illness. New York: Routledge. 148 s. Länk [Mer information]
Ahmadi, F. (2015). Coping with Cancer in Sweden : A Search for Meaning. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. 184 s. (Studia sociologica Upsaliensia 63) Länk [Mer information]
Ahmadi, F., Mella, O., Palm, I. & Darvishpour, M. (2015). Mångfaldsbarometern : tio år av attitydmätningar i Sverige. Gävle: Gävle University Press. 553 s. Länk [Mer information]
Ahmadi, F. & Larsson, S. (red.) (2014). Hälsa, livsmiljö och arbetsliv : ur ett socialt arbete-perspektiv. Gävle: Gävle University Press. 158 s. [Mer information]
Ahmadi, F. & Lilja, M. (red.) (2013). Ensamkommande flyktingbarn : utifrån perspektivet socialt arbete. Gävle: Gävle University Press. 183 s. [Mer information]
Ahmadi, F. (2008). Kultur och hälsa. Lund: Studentlitteratur. 168 s. Länk [Mer information]
Ahmadi, F. (2006). Culture, Religion and Spirituality in Coping : The Example of Cancer Patients in Sweden. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. 197 s. (Studia sociologica Upsaliensia 53) [Mer information]
Ahmadi, F. & Ahmadi, N. (1998). Iranian Islam : the concept of the individual. Basingstoke: Macmillan. 281 s. [Mer information]
Ahmadi, F. & Ahmadi, N. (1995). Iranian Islam and the Concept of the Individual : On the Non-Development of the Concept of the Individual in the Ways of Thinking of Iranians. Uppsala: Uppsala Universitet. 461 s. [Mer information]

Kapitel i böcker

Rambaree, K. & Ahmadi, F. (2017). Eco-social work for sustainable development : Implications for social work education, practice and research. A good life for all : Essays on sustainability celebrating 60 years of making life better. Mjölby: Atremi AB. S. 71-94. [Mer information]
Ahmadi, F. (2016). Coping with cancer through music : Three studies among cancer patients in Sweden. Music therapy in the management of medical conditions. Nova Science Publishers, Inc.. S. 135-151. [Mer information]
Ahmadi, F. (2014). Coping och arbetsliv : arbetsliv som en coping-strategi. Hälsa, livsmiljö och arbetsliv : ur ett socialt arbete-perspektiv. Gävle: Gävle University Press. S. 61-75. [Mer information]
Ahmadi, F. & Larsson, S. (2014). Redaktörernas inledning : en spelöppning om hälsa, livsmiljö och arbetsliv ur ett socialt arbete-perspektiv. Hälsa, livsmiljö och arbetsliv : ur ett socialt arbete-perspektiv. Gävle: Gävle University Press. S. 9-16. [Mer information]
Ahmadi, F. (2013). Ensamkommande barn i ett internationellt och nationellt perspektiv. Ensamkommande flyktingbarn : utifrån perspektivet socialt arbete. Gävle: Gävle University Press. S. 13-28. [Mer information]
Ahmadi, F. & Ahmadi, B. (2012). Ethnic identity and the meaning of context : a study of second generation Iranians in Sweden. The Iranian community in Sweden : multidisciplinary perspectives. Tumba: Mångkulturellt centrum. S. 193-220. [Mer information]
Ahmadi, F. (2010). Kultuuriperspektiiviline uurimus Rootsi vähipatsientide religioossetest ja vaimsetest toimetulekumeetoditest (A study of the religious and spiritual coping methods among Swedish cancer patients from a cultural perspective). Inimene, tervis ja haigused - Terviseteemaline artiklikogumik "Medica" (Human, Health and Illnesses. Health-concerned article collection "Medica"). Tallinn: Teaduskirjastus (Science Publishers). S. 185-216. Länk [Mer information]
Ahmadi, F. (2008). Den postmoderna islamiska feminismen i Iran och religionens tillfälliga aspekter. Svensk religionshistorisk årsskrift. 15(2006-2007). Uppsala: Swedish Science Press. S. 151-180. [Mer information]
Ahmadi, F. (2008). Kulturens indvirkning på åndlig coping med kraef. Kan bjerge flytte Troen?. Copenhagen: Gyldenda, Nordisk forlag. S. 211-232. Länk [Mer information]
Ahmadi, F. (2005). Elderly Migrants and the Concept of Home : a Swedish Perspective. Home and Identity in Late Life : International Perspectives. New York: Springer. [Mer information]
Ahmadi Lewin, F. & Lewin, B. (2003). Sexualitet och heder : identitet i kris hos unga människor med utländsk bakgrund. Ungdom, kulturmöten, identitet. Stockholm: Liber. S. 139-158. [Mer information]
Ahmadi Lewin, F. (2002). The Late Modern Age and Adoption to Social and Value Changes in Later life. Reflections on Diversity and Change in Modern Society : a Festschrift for Annick Sjögren. Botkyrka: Multicultural Centre. [Mer information]
Ahmadi Lewin, F. & Tornstam, L. (2000). Elderly Iranian Immigrants in Sweden. Proceedings Vol II : Social and Environmental Issues of Aging. Tehran: Goroh Bonoval Nikokar Publishing. Länk [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2020-01-21
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)