Forskningsområde

Eco-social Work

Community Work

Computer Aided Qualitative Data Analysis - ATLAS-ti

Publicerad av: Komal Singh Rambaree Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2017-08-07
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)