Päivi Turunen

Socionom, Lektor i socialt arbete

E-post: paivi.turunen@hig.se

Telefon: 026-648678
Växel: 026-648500

Päivi Turunen tillhör forskargruppen Hållbara samhällen och gemenskaper och är främst aktiv inom socialt arbete. Päivi Turunens forskningsområden är samhällsarbete, social planering,  socialt hållbar utveckling, lokalsamhällelig konst och ekosocialt arbete i urbana och rurala miljöer.

Aktuell forskning

Just nu är Päivi Turunen engagerad i flera forskningsprojekt: genusperspektiv på samhällsarbete, praktikforskning och samhällsarbete,  Ecosocial work with Coastal Communities samt Upcycling Incubators (återbrukande inkubatorer) med fokus på ungdomar.  

Senaste publikationerna

Rambaree, K., Sjöberg, S. & Turunen, P. (2019). Ecosocial change and community resilience: the case of “Bönan” in glocal transition. Journal of Community Practice, 27 (3-4), 231-248. 10.1080/10705422.2019.1658005 [Mer information]
Lundgren Stenbom, E. & Turunen, P. (2018). Community art with young people in a divided residential area in Sweden - the emergence of Art-PIMPA. Community Development Journal, 53 (3), 446-464. 10.1093/cdj/bsy020 [Mer information]
Sjöberg, S. & Turunen, P. (2018). Forskning och metoder för kunskap och handling. Samhällsarbete : aktörer, arenor och perspektiv. Lund: Studentlitteratur AB. S. 89-113. [Mer information]
Turunen, P. (2018). Gemensamma krafter - en utökad familjecentral. Samhällsarbete - Aktörer, arenor och perspektiv. Lund: Studentlitteratur AB. S. 159-178. [Mer information]
Lundgren Stenbom, E. & Turunen, P. (2018). Lokal konstaktivism - exemplet konst-PIMPA. Samhällsarbete - Aktörer, arenor och perspektiv. Lund: Studentlitteratur AB. S. 179-196. [Mer information]


Publicerad av: Päivi Turunen Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2018-09-12
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)