Forskarpresentation

Peter Öberg

Peter Öberg professor i socialt arbete vid HiG sen 2016. Forskar om åldrande och äldre.

Forskarpresentation

Peter Öberg

Professor

Forskningsämne: Socialt arbete

Utförligare beskrivning av forskningsområde och forskningsämne. "Förnamn Efternamn" eller "jag" tillhör forskargruppen forskargrupp och är främst aktiv inom forskningsområde. Förnamn intresserar sig bland annat för område, ett område beskrivning av område.

AKTUELL FORSKNING

Ett forskningsprojekt om "Nya intima relationer på äldre dar - förändrade intimitetsformer i det senmoderna samhället"

LÄS MER OM

Jag började min forskarbana 1985 på Kuntokallio, Centrum för forskning och utbildning inom äldreomsorgen i Sibbo, utanför Helsingfors i Finland, där jag också ansvarade för kurser i gerontologi.

Forskningsprojektet, som jag skrev min politices magisteravhandling om vid Helsingfors universitet, handlade om sociala kontakter och ensamhet bland äldre. Jag fortsatte med ett projekt om åldrandet i livshistorieperspektiv vid Finlands Akademi och var efter detta ett år (1991-92) stipendiat vid Köpenhamns universitet. 1997 disputerade jag på avhandlingen "Livet som berättelse — om biografi och åldrande" vid sociologiska institutionen, Uppsala universitet, där jag var verksam som forskare i 13 år, bl.a. i projektet "åldrande, kroppsbild och identitet".

Min forskning om åldrandet handlar om attityder till åldrande och äldre, demografi och livsloppets förändringar, nya livsstilar och bilder av äldre på 2000-talet, samlevnadsformer och nya intima relationer på äldre dar.

2006-2007 var jag under ett år gästlärare vid den finlandssvenska högskolan Arcada i Helsingfors, och undervisade där socionomer och internationella geronomer, dvs. socionomer som utbildar sig för att arbeta med äldre. Jag deltog också i ett projekt om äldres delaktighet i arbetslivet.

Pågående projekt

Nya intima relationer på äldre dar - förändrade intimitetsformer i det senmoderna samhället

Projektledare: Peter Öberg, Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Socialt arbete och psykologi

Samarbetspartners: Torbjörn Bildgård, Stockholm och Lars Tornstam, Uppsala

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2020-01-21
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)