Forskarpresentation

Peter Öberg

Peter Öberg professor i socialt arbete vid HiG sen 2016. Forskar om åldrande och äldre.

Forskarpresentation

Peter Öberg

Professor

Forskningsämne: Socialt arbete

Utförligare beskrivning av forskningsområde och forskningsämne. "Förnamn Efternamn" eller "jag" tillhör forskargruppen forskargrupp och är främst aktiv inom forskningsområde. Förnamn intresserar sig bland annat för område, ett område beskrivning av område.

AKTUELL FORSKNING

Ett forskningsprojekt om "Nya intima relationer på äldre dar - förändrade intimitetsformer i det senmoderna samhället"

LÄS MER OM

Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Bengtsson, M., Sjöblom, Y. & Öberg, P. (2018). ‘Well, it’s up to me now’ – young care leavers’ strategies for handling adversities when leaving out-of-home care in Sweden. Nordic Social Work Research, 8 (sup 1). 10.1080/2156857X.2018.1428673 [Mer information]
Bengtsson, M., Sjöblom, Y. & Öberg, P. (2018). Young care leavers’ expectations of their future : A question of time horizon. Child & Family Social Work, 23 (2), 188-195. 10.1111/cfs.12399 [Mer information]
Bildtgård, T. & Öberg, P. (2017). New intimate relationships in later life : consequences for the social and filial network?. Journal of Family Issues, 38 (3), 381-405. 10.1177/0192513X15579503 [Mer information]
Öberg, P. & Bildtgård, T. (2016). Initiation and development of new intimate relationships in later life. The Gerontologist, 56 (Suppl. 3), 17-18. [Mer information]
Öberg, P. & Bildtgård, T. (2016). Partner-age in late life unions - ideals vs realities. The Gerontologist, 56 (3), 732-732. [Mer information]
Öberg, P., Bildtgård, T. & Andersson, L. (2016). Skyddar en parrelation på äldre dar mot ensamhet?. Socialvetenskaplig tidskrift, 23 (1), 19-36. [Mer information]
Hiswåls, A., Ghilagaber, G., Wijk, K., Öberg, P., Soares, J. & Macassa, G. (2015). Employment status and suicidal ideation during economic recession. Health Science Journal, 9 (1). Länk [Mer information]
Bildtgård, T. & Öberg, P. (2015). Förändrade intimitetsformer bland äldre i det senmoderna samhället [Changing forms of intimacy among older people in late modern society]. Sociologisk forskning, 52 (1), 5-31. [Mer information]
Bildtgård, T. & Öberg, P. (2015). Time as a structuring condition behind new intimate relationships in later life. Ageing & Society, 35 (7), 1505-1528. 10.1017/S0144686X14000452 [Mer information]
Hiswåls, A., Ghilagaber, G., Walander, A., Wijk, K., Öberg, P., Soares, J. & Macassa, G. (2014). Employment Status and Inequalities in Self-Reported Health. Epidemiology, Biostatistics and Public Health, 11 (4), 1-11. 10.2427/10006 [Mer information]
Öberg, P. & Bildtgård, T. (2013). Time as a structuring condition for new intimate relationships in later life : A qualitative study of elderly Swedes. The Journal of Nutrition, Health & Aging, 17 (Suppl. 1), 109-110. [Mer information]
Öberg, P. (2005). Åldrandet i ett föränderligt samhälle : en utmaning för sociologisk forskning. Sociologisk forskning (3), 19-26. [Mer information]
Öberg, P. & Tornstam, L. (2003). Attitudes towards embodied old age among Swedes. The International Journal of Aging & Human Development, 56 (2), 133-153. Länk [Mer information]
Öberg, P. & Tornstam, L. (2001).  Youthfulness and Fitness Identity Ideals for All Ages?. Journal of Aging and Identity, 6 (1), 15-29. 10.1023/A:1009524612420 [Mer information]
Öberg, P. & Tornstam, L. (1999). Body images among men and women of different ages. Ageing & Society, 19 (5), 629-644. Länk [Mer information]
Öberg, P. (1996). The absent body : a social gerontolo­gical paradox. Ageing & Society, 16 (6), 701-719. [Mer information]
Öberg, P. (1991). Suullinen haastattelu ikääntyneiden elämäkerta­tutkimuksessa. Gerontologia, 5 (4), 298-309. [Mer information]
Öberg, P. & Ruth, J. (1987). Rädsla och Otrygghet Bland Äldre. Gerontologia, 1 (1), 55-62. [Mer information]

Vetenskapliga artiklar, ej refereegranskade

Bildtgard, T. & Öberg, P. (2014). Changing sexual pracitices in intimate relationships in later life - a life course perspective. The Gerontologist, 54 (Suppl. 2), 76-76. [Mer information]
Öberg, P. & Bildtgard, T. (2014). Diversity of intimacy forms and their importance for well-being in later life. The Gerontologist, 54 (Suppl. 2), 195-195. [Mer information]
Hiswåls, A., Ghilagaber, G., Wijk, K., Öberg, P., Soares, J. & Macassa, G. (2014). Inequalities and Suicide Ideation during Recession Times. European Journal of Public Health, 24 (Suppl. 2), 361-. 10.1093/eurpub/cku166.155 [Mer information]
Bildtgård, T. & Öberg, P. (2014). New intimate relationships as a resource for independent living in later life. The Gerontologist, 54 (Suppl. 2), 11-11. [Mer information]
Bildtgård, T. & Öberg, P. (2013). Attitudes, experiences and expectations on new intimate relationships in later life : results from a Swedish national survey. The Journal of Nutrition, Health & Aging, 17 (Suppl. 1), 109-. [Mer information]
Bildtgård, T. & Öberg, P. (2013). New intimate relationships and informal care obligations in later life. The Gerontologist, 53 (Suppl. 1), 413-414. [Mer information]
Bildtgård, T. & Öberg, P. (2013). New sexual relationships in later life : the case of late modern Sweden. The Gerontologist, 53 (Suppl.), 300-300. [Mer information]
Öberg, P. & Bildtgård, T. (2013). The impact of new intimate relationships in later life on life satisfaction. The Gerontologist, 53 (Suppl. 1), 61-61. [Mer information]
Öberg, P. (2007). Åldrandet ur ett livsloppsperspektiv. Socionomen (4), 12-17. [Mer information]
Öberg, P. (2004). Äldres sexualitet - en del av det goda åldrandet. Äldre i Centrum, 16 (3), 10-11. [Mer information]
Tornstam, L., Ruth, J. & Öberg, P. (1990). Ensamhetsupplevelser hos de Äldre IV : Ett Sociohistoriskt Perspektiv. Gerontologia, 5 (4), 298-309. [Mer information]
Ruth, J., Öberg, P. & Mattlar, C. (1990). Old age and loneliness illustrated by the Zulliger. British Journal of Projective Psychology, 25 (2), 61-73. [Mer information]
Ruth, J., Öberg, P., Frommholt, P., Tornstam, L. & Waerness, K. (1989). Livsformer och Livshistoria Hos Äldre. Gerontologia, 3 (2), 142-154. [Mer information]
Ruth, J., Öberg, P. & Tornstam, L. (1988). Ensamhetsupplevelser Hos de Äldre II. Gerontologia : Psykologiska Faktorer. Gerontologia, 2 (2), 106-118. [Mer information]
Ruth, J., Öberg, P. & Tornstam, L. (1988). Ensamhetsupplevelser Hos de Äldre III : Tillskrivna Orsaker och Bemästringsstra­te­gier. Gerontologia, 2 (3), 173-187. [Mer information]
Ruth, J., Öberg, P. & Tornstam, L. (1987). Ensamhetsupplevelser Hos de Äldre I : Sociala förhållanden. Gerontologia, 1 (2), 44-55. [Mer information]

Recensioner

Winqvist, M. & Öberg, P. (2006). Äldreomsorgsforskning i Norden : en kunskapsöversikt (Bokrecension). Socialvetenskaplig tidskrift. S. 275-278. [Mer information]
Öberg, P. (2004). Skyddandets förnuft – En studie om anhöriga till hjälpbehövande äldre som invandrat sent i livet : Recension av Emilia Forssells doktorsavhandling. Socialvetenskaplig tidskrift. S. 333-337. [Mer information]
Öberg, P. (2003). Bakom hotbilder och solskenshistorier : Våra attityder till åldrandet – i siffror. Stockholm: Äldre i Centrum. Stockholm: S. 18-19. [Mer information]
Öberg, P. (2001). Ålderism hos de äldre. Stockholm: Äldre i Centrum. Stockholm: [Mer information]
Öberg, P. (2000). Att åldras i ett estetiserande konsumtionssamhälle – en studie om kroppsbild. Oslo: Gerontologiske Skrifter. Oslo: S. 7-31. [Mer information]
Öberg, P. (2000). Att åldras i kroppens tidevarv. Stockholm: Magasinet 50+. Stockholm: S. 12-15. [Mer information]
Öberg, P. (1998). Åldrandet i livshistorieperspektiv. Stockholm: Social Forskning. Stockholm: S. 13-15. [Mer information]
Öberg, P. (1994). Att studera åldrandet – varför?. Helsingfors: SSKH Informerar. Helsingfors: S. 38-40. [Mer information]
Öberg, P. (1993). Om gerontologisk överoptimism och åldrandebil­der. Oslo: Universitetsforlaget AS och Norsk gerontologisk institutt. Aldring & Eldre. Oslo: Universitetsforlaget AS och Norsk gerontologisk institutt. S. 26-29. [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2020-01-21
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)