Rapporter

Ahmadi, F., Palm, I. & Ahmadi, N. (2016). Mångfaldsbarometern 2016. Gävle: Gävle University Press. 50 s. (FOU-rapport 44) Länk [Mer information]
Ahmadi, N., Hessle, M. & Mannikoff, A. (2006). Asylsökande barn med uppgivenhetssymtom : ett svenskt fenomen åren 2001-2006. Stockholm: Fritze. 125 s. (Statens offentliga utredningar 2006:114) Länk [Mer information]
Ahmadi, N. (2006). Asylsökande barn med uppgivenhetssymtom : trauma, kultur, asylprocess. Stockholm: Fritze. 131 s. (Statens offentliga utredningar 2006:49) Länk [Mer information]
Ahmadi, N. (2005). Asylsökande barn med uppgivenhetssymtom : kunskapsöversikt och kartläggning. Stockholm: Nationella samordnaren för barn i asylprocessen med uppgivenhetssymtom, Statens offentliga utredningar, [Utrikesdepartementet]. 69 s. (Rapport från den Nationella samordnaren för barn i asylprocessen med uppgivenhetssymtom 2005:2) [Mer information]
Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2018-05-21
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)