Forskarpresentation

Maria Sjölund

Forskarpresentation

Maria Sjölund

Universitetslektor

Forskningsämne: Socialt arbete

AKTUELL FORSKNING

LÄS MER OM

Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Andersson, K. & Sjölund, M. (2017). Challenges in Elderly Night-Time Care : Dignity 24 Hours a Day in Swedish Elderly Home Care Services?. Innovation in aging, 1 (Suppl. 1), 302-. 10.1093/geroni/igx004.1122 [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2020-01-21
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)