Forskarpresentation

Pia Tham

Forskarpresentation

Pia Tham

Universitetslektor, docent

Forskningsämne: Socialt arbete

Mitt huvudsakliga forskningsområde är socialsekreterares arbetsvillkor. På senare år har jag även blivit alltmer intresserad av övergången från socionomutbildningen till yrkeslivet; kring hur väl förberedda nyexaminerade socionomer är för de krav som väntar dem i yrkeslivet, hur introduktionen till yrket sker och vilken betydelse detta har för den framtida yrkesidentiteten och karriären.

AKTUELL FORSKNING

2017- 2020 ”Friska arbetsplatser – vilken betydelse har organisatoriska villkor för socialsekreterares hälsa?” (AFA försäkring, 2017)

I juni 2017 beviljade AFA försäkring medel till ett treårigt projekt kring betydelsen av organisatoriska villkor för socialsekreterares hälsa. Målet är att identifiera vilka faktorer på grupp- och organisationsnivå som framstår som betydelsefulla för friska arbetsplatser, d.v.s. Arbetsgrupper där majoriteten av socialsekreterarna skattar sin hälsa som bättre än genomsnittet av de 350 socialsekreterare i de drygt 50 arbetsgrupper som ingår i studien.

LÄS MER OM

Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Tham, P. & Lynch, D. (2020). ‘Perhaps I should be working with potted plants or standing in the fish counter instead?’ : Newly educated social workers' reflections on their first years in practice. European Journal of Social Work. [Accepted] [Mer information]
Tham, P. & Strömberg, A. (2020). The Iron Cage of Leadership : The Role of First-line Managers in Child Welfare. British Journal of Social Work, 50 (2), 369-388. 10.1093/bjsw/bcz156 [Mer information]
Tham, P. & Lynch, D. (2019). 'Lost in transition?' : newly educated social workers reflections on their first months in practice [Från socionomstudent till socialarbetare – nyexaminerade socionomers reflektioner kring de första månaderna i yrket]. European Journal of Social Work, 22 (3), 400-411. 10.1080/13691457.2017.1364701 [Mer information]
Tham, P. (2018). A professional role in transition : Swedish child welfare social workers’ descriptions of their work in 2003 and 2014. British Journal of Social Work, 8 (2), 449-467. 10.1093/bjsw/bcx016 [Mer information]
Tham, P. (2018). Where the need is greatest : a comparison of the perceived working conditions of social workers in Swedish metropolitan low-, middle-and high-income areas in 2003 and 2014. Nordic Social Work Research, 8 (2), 185-200. 10.1080/2156857X.2017.1326975 [Mer information]
Tham, P. (2016). Mindre erfaren - mer utsatt? : Nya och mer erfarna socialsekreterares beskrivningar av sina arbetsvillkor. Socionomens forskningssupplement, 40 (6), 20-33. [Mer information]
Tham, P. & Lynch, D. (2014). Prepared for Practice? : Graduating Social Work Students' Reflections on Their Education, Competence and Skills. Social Work Education, 33 (6), 704-717. 10.1080/02615479.2014.881468 [Mer information]
Tham, P. & Meagher, G. (2009). Working in human services : How do experiences and working conditions in child welfare social work compare?. British Journal of Social Work, 39 (5), 807-827. 10.1093/bjsw/bcm170 [Mer information]
Tham, P. (2007). Ny i yrket men redan gammal i gården? : Arbetsvillkor för nya och mer erfarna socialsekretare i den sociala barnavården. Socionomens forskningssupplement, 22 (6), 62-77. [Mer information]
Tham, P. (2007). Why are they leaving? : Factors Affecting Intention to Leave among Social Workers in Child Welfare. British Journal of Social Work, 37, 1225-1246. 10.1093/bjsw/bc1054 [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2020-01-21
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)