Forskarpresentation

Stefan Sjöberg

Forskarpresentation

Stefan Sjöberg

Universitetslektor i sociologi, docent i socialt arbete

Forskningsämne: Socialt arbete

Stefan Sjöberg är samordnare för forskningsinriktningen Hållbara samhällen och gemenskaper.

AKTUELL FORSKNING

  • Samhällsarbete i nordiska välfärdsstater i omvandling
  • Social exkludering och förändring; boendes syn på problem och möjligheter i social utsatta bostadsområden
  • Den svenska välfärdsmodellens omvandling i kontext av en avreglerad ackumuleringsregim
  • Socialtjänstens fältgruppsarbete
  • Demokratiskt arbetsliv
  • Återbruksinkubatorer för ekosocialt hållbar utveckling

LÄS MER OM

Böcker

Sjöberg, S. & Turunen, P. (red.) (2018). Samhällsarbete : aktörer, arenor och perspektiv. Lund: Studentlitteratur AB. 389 s. Länk [Mer information]

Doktorsavhandling

Sjöberg, S. (2003). Löntagarfondsfrågan - en hegemonisk vändpunkt : En marxistisk analys. Diss. , 2003. Uppsala: Uppsala universitet. 260 s. Länk [Mer information]

Kapitel i böcker

Rambaree, K. & Sjöberg, S. (2018). Empowermentarbete i marginaliserade bostadsområden i Indien och Sverige. Samhällsarbete : aktörer, arenor och perspektiv. Lund: Studentlitteratur AB. S. 343-362. [Mer information]
Sjöberg, S. & Turunen, P. (2018). Forskning och metoder för kunskap och handling. Samhällsarbete : aktörer, arenor och perspektiv. Lund: Studentlitteratur AB. S. 89-113. [Mer information]
Hansson, M., Lundgren, I. & Sjöberg, S. (2018). Fältarbete i utsatta bostadsområden. Samhällsarbete : aktörer, arenor och perspektiv. Lund: Studentlitteratur AB. S. 139-158. [Mer information]
Sjöberg, S. & Turunen, P. (2018). Samhällsarbete i omvandling. Samhällsarbete : aktörer, arenor och perspektiv. Lund: Studentlitteratur AB. S. 65-87. [Mer information]
Sjöberg, S. & Turunen, P. (2018). Samhällsarbetets begrepp, inriktningar och perspektiv. Samhällsarbete : aktörer, arenor och perspektiv. Lund: Studentlitteratur AB. S. 19-43. [Mer information]
Sjöberg, S. & Turunen, P. (2018). Samhällsförändringar som utmanar. Samhällsarbete : aktörer, arenor och perspektiv. Lund: Studentlitteratur AB. S. 45-64. [Mer information]
Al-Khamisi, R. & Sjöberg, S. (2018). Social mobilisering och nya sociala rörelser. Samhällsarbete : aktörer, arenor och perspektiv. Lund: Studentlitteratur AB. S. 277-295. [Mer information]
Sjöberg, S. (2007). Keynes und darüber hinaus : der Kampf um Wirtschaftsdemokratie. Keynes als Alternativer? : Argumente für eine gerechtere Wirtschaft. Berlin: Dietz Verlag. S. 127-144. [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2020-01-21
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)