Forskarpresentation

Stefan Sjöberg

Forskarpresentation

Stefan Sjöberg

Universitetslektor i sociologi, docent i socialt arbete

Forskningsämne: Socialt arbete

Stefan Sjöberg är samordnare för forskningsinriktningen Hållbara samhällen och gemenskaper.

AKTUELL FORSKNING

  • Samhällsarbete i nordiska välfärdsstater i omvandling
  • Social exkludering och förändring; boendes syn på problem och möjligheter i social utsatta bostadsområden
  • Den svenska välfärdsmodellens omvandling i kontext av en avreglerad ackumuleringsregim
  • Socialtjänstens fältgruppsarbete
  • Demokratiskt arbetsliv
  • Återbruksinkubatorer för ekosocialt hållbar utveckling

LÄS MER OM

Konferensbidrag

Sjöberg, S. (2019). Social Work in the Context of the Swedish Welfare Model in Transition from Universal to Mixed Welfare. . [Mer information]
Sjöberg, S. & Turunen, P. (2018). Samhällsarbete och förebyggande arbete : aktuella utmaningar. . [Mer information]
Rambaree, K. & Sjöberg, S. (2016). Companion Animals in Occupational Social Work. . [Mer information]
Sjöberg, S. (2012). Collective empowerment and social mobilization : a comparative analysis of experiences from social work in Mumbai and Stockholm. . [Mer information]
Sjöberg, S. (2004). Collective capital formation in wage earner hands as a strategy for economic democracy. . [Mer information]
Sjöberg, S. (2003). Collective fund building as a strategy for economic democracy : experiences from the wage-earner funds struggle. . [Mer information]
Sjöberg, S. (2003). The Swedish experience : the decline of the "People´s home". . [Mer information]
Sjöberg, S. (2001). Löntagarfondsfrågan : en hegemonisk vändpunkt i den svenska efterkrigshistorien. . [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2020-01-21
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)