Forskarpresentation

Sven Trygged

Forskarpresentation

Sven Trygged

Professor

Forskningsämne: Socialt arbete

Huvudsakliga forskningsområden: Arbetsmarknad; försörjning; sociala konsekvenser av ohälsa och utsatthet för våld; internationellt socialt arbete. Framtida planerade projekt handlar om marknadisering av äldreomsorgen och dess betydelse för personalen.

AKTUELL FORSKNING

Klass, våld och död - en uppföljningsstudie av våldsutsatta unga män.

Registerstudie. Övriga medverkande: My Lilja, HiG, Ingemar Kåreholt (Aging Research Center och Jönköping University) och Ebba Hedlund (Socialstyrelsen)

Artikel inskickad till internationell tidskrift 2018

Särskoleprojekt (inom ramen för Include)

Enkätstudie. Övriga medverkande: Stig Elofsson

Avrapporterat som FoU-rapport. Trygged, S & Elofsson, S (2018) Skolerfarenheter och självskattad hälsa bland elever i särskolan. FoU-rapport No. 48. Högskolan i Gävle

Familjepolitik i praktiken.

Intervjustudie med hushåll med låga inkomster. Studien ingår i ett internationellt komparativt projekt och den svenska delstudien genomförs tillsammans med Marie Löhman m fl. Även studenter vid HiG medverkar i studien som intervjuare.

Interprofessionellt lärande

Fokusgrupper med studenter. Studie som undersöker möjligheten för studenter vid socionom- lärar- och sjuksköterskeprogrammen att ta hjälp och lära av varandra för att bättre stötta utsatta personer med multidimensionell problematik. Övriga medverkande: Birgit Lindgren Öden och Annica Björkman vid HiG.

Bokprojekt

Trygged, S & Righard, E (Eds.) under utgivning 2019) Inequalities and migration – challenges for the Swedish welfare state. Lund: Studentlitteratur

Lärobok med internationella perspektiv om aktuella utmaningar för den svenska välfärdsstaten. Boken skrivs på engelska med inriktning på masterstudenter. I antologin medverkar författare från ett antal universitet. Medredaktör är Erica Righard, Malmö Universitet

LÄS MER OM

Böcker

Trygged, S. & Righard, E. (red.) (2019). Inequalities and migration : Challenges for the Swedish welfare state. Lund: Studentlitteratur AB. 176 s. [Mer information]
Trygged, S. (red.) (2013). Internationellt socialt arbete : i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur. 264 s. [Mer information]
Trygged, S. (2007). Internationellt socialt arbete : i teori och praktik. Studentlitteratur. 130 s. [Mer information]
Holmberg, B. & Trygged, S. (red.) (2007). Social Networking with Russian Families in Crisis. Stockholm: Department of Social Work, Stockholm University. (Studier i internationellt socialt arbete 8) [Mer information]

Doktorsavhandling

Trygged, S. (1996). Arbetslös och medellös : en studie av beredskapsarbetare i Stockholm = [No job, no means] : [on relief workers in Stockholm]. Diss. , 1996. Stockholm: Stockholms universitet. Länk [Mer information]

Kapitel i böcker

Trygged, S. (2019). A promised land or a paradise lost? : Contemporary challenges for the Swedish welfare state. Inequalities and migration : Challenges for the Swedish welfare state. Lund: Studentlitteratur AB. S. 15-30. [Mer information]
Trygged, S. (2019). Universal childrens' rights - conflicting norms in social-work practice. Inequalities and migration : Challenges for the Swedish welfare state. Lund: Studentlitteratur AB. S. 71-87. [Mer information]
Tostensen, A., Stokke, H. & Trygged, S. (2013). Means, modes and methods : donor support strategies for child rights in Kenya. Human rights and development in the new millennium : towards a theory of change. London and New York: Routledge. S. 70-89. [Mer information]
Hedlund, E., Kåreholt, I. & Trygged, S. (2010). Sociala konsekvenser av sjukdom. Social rapport 2010. Stockholm: Socialstyrelsen. S. 150-174. [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2020-01-23
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)