Forskarpresentation

Ulla Forinder

Ulla Forinder, professor, socionom, filosofie doktor i socialt arbete och leg. psykoterapeut. Anställdes 2015 på HiG. Undervisar och forskar om hälsopromotion och arbetsmiljö.

Forskarpresentation

Ulla Forinder

Professor

Forskningsämne: Socialt arbete

Ulla Forinder är socionom och legitimeradpsykoterapeut. Hon disputerade i socialt arbete 2000 vid Stockholms universitet där hon också blev docent 2010. Hon anställdes som lektor i socialt arbete vid Högskolan i Gävle 2015 och arbetar vid Akademin för hälsa och
arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi.

AKTUELL FORSKNING

För närvarande deltar jag i två projekt med inriktning mot Hållbart arbetsliv för nattarbetande sjukvårdspersonal, och sjukvårdspersonals attityder till och upplevelser av donation efter död. Jag är aktiv medlem i tre forskarnätverk; Nationellt kompetenscentrums nätverk för forskare inom området barn som anhöriga, ett nordiskt nätverk för forskning inom hälsopromotion och ett nätverk för forskande socionomer inom hälso- och sjukvården.

LÄS MER OM


Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Hultman, L., Forinder, U., Öhrvall, A., Pergert, P. & Fugl-Meyer, K. (2019). Elusive Participation – Social Workers’ Experience of the Participation of Children with Disabilities in LSS Assessments. Scandinavian Journal of Disability Research (1), 38-48. 10.16993/sjdr.558 [Mer information]
Silvén Hagström, A. & Forinder, U. (2019). 'If I whistled in her ear she'd wake up' : children's narration about their experiences of growing up in alcoholic families. Journal of Family Studies. 10.1080/13229400.2019.1699849 [Mer information]
Lundberg, T., Forinder, U., Olsson, M., Fürst, C., Årestedt, K. & Alvariza, A. (2018). Bereavement stressors and psychosocial well-being of young adults following the loss of a parent – A cross-sectional survey. European Journal of Oncology Nursing, 35, 33-38. 10.1016/j.ejon.2018.05.004 [Mer information]
Rooth, H., Piuva, K., Forinder, U. & Söderbäck, M. (2018). Competent parents with natural children : parent and child identities in manual-based parenting courses in Sweden. Childhood, 25 (3), 369-384. 10.1177/0907568218759586 [Mer information]
Vogel, G., Forinder, U., Sandgren, A., Svensen, C. & Joelsson-Alm, E. (2018). Health-related quality of life after general surgical intensive care. Acta Anaesthesiologica Scandinavica, 62 (8), 1112-1119. 10.1111/aas.13139 [Mer information]
Hultman, L., Forinder, U., Fugl-Meyer, K. & Pergert, P. (2018). Maintaining professional integrity : experiences of case workers performing the assessments that determine children’s access to personal assistance. Disability & Society, 33 (6), 909-931. 10.1080/09687599.2018.1466691 [Mer information]
Rooth, H., Forinder, U., Söderbäck, M., Viitasara, E. & Piuva, K. (2018). Trusted and doubted : Discourses of parenting training in two Swedish official inquiries, 1947 and 2008.. Scandinavian Journal of Public Health, 46 (20_Suppl. 1), 59-65. 10.1177/1403494817747168 [Mer information]
Gyllström Krekula, L., Forinder, U. & Tibell, A. (2018). What do people agree to when stating willingness to donate? : On the medical interventions enabling organ donation after death. PLoS ONE, 13 (8). 10.1371/journal.pone.0202544 [Mer information]
Rooth, H., Forinder, U., Piuva, K. & Söderbäck, M. (2017). An Assessment of Two Parenting Training Manuals Used in Swedish Parenting Interventions. Children & society, 31 (6), 510-522. 10.1111/chso.12220 [Mer information]
Oborn, H., Forinder, U. & Herthelius, M. (2017). Health-related quality of life in children with cronic kidney deisease, comparsions between parent and child reports. Pediatric nephrology (Berlin, West), 32 (9), 1794-. [Mer information]
Olsson, M., Lundberg, T., Fürst, C., Öhlén, J. & Forinder, U. (2017). Psychosocial Well-Being of Young People Who Participated in a Support Group Following the Loss of a Parent to Cancer. Journal of Social Work in End-of-Life and Palliative Care, 13 (1), 44-60. 10.1080/15524256.2016.1261755 [Mer information]
Hultman, L., Pergert, P. & Forinder, U. (2017). Reluctant participation -€“ the experiences of adolescents with disabilities of meetings with social workers regarding their right to receive personal assistance [Motvilligt deltagande–erfarenheter hos ungdomar med funktionshinder av möten med LSS-handläggare gällande deras rätt till personlig assistans]. European Journal of Social Work, 20 (4), 509-521. 10.1080/13691457.2016.1201051 [Mer information]
Hultman, L., Forinder, U. & Pergert, P. (2016). Assisted normality - a grounded theory of adolescent's experiences of living with personal assistance. Disability and Rehabilitation, 38 (11), 1053-1062. 10.3109/09638288.2015.1091860 [Mer information]
Öborn, H., Wettergren, L., Herthelius, M. & Forinder, U. (2016). Associations between lower urinary tract dysfunction and health-related quality of life in children with chronic kidney disease. Acta Paediatrica, 105 (8), 959-966. 10.1111/apa.13453 [Mer information]
Lindahl Norberg, A. & Forinder, U. (2016). Different Aspects of Psychological Ill Health in a National Sample of Swedish Parents after Successful Paediatric Stem Cell Transplantation. Pediatric Blood & Cancer, 63 (6), 1065-1069. 10.1002/pbc.25908 [Mer information]
Daniels, K., Forinder, U., Clarke, M., Snyman, S. & Ringsberg, K. (2016). Preschool children’s healthy lifestyles : South African parents’ and preschool staff perceptions. Health Education Journal, 75 (8), 897-910. 10.1177/0017896916635834 [Mer information]
Forinder, U., Claesson, L., Szybek, K. & Lindahl Norberg, A. (2015). Exploring the Content of Post-Traumatic Stress Symptoms among Parents after Paediatric Stem Cell Transplant. PLoS ONE, 10 (5). 10.1371/journal.pone.0126905 [Mer information]
Norberg, A. & Forinder, U. (2014). Co-morbidity of Psychological Reactions Among Parents After Paediatric Stem Cell Transplantation. Psycho-Oncology, 23 (3), 265-266. [Mer information]
Riva, R., Forinder, U., Arvidson, J., Mellgren, K., Toporski, J., Winiarski, J. & Lindahl Norberg, A. (2014). Patterns of psychological responses in parents of children that underwent stem cell transplantation. Psycho-Oncology, 23 (11), 1307-1313. 10.1002/pon.3567 [Mer information]
Forinder, U. & Lindahl Norberg, A. (2014). Posttraumatic growth and support among parents whose children have survived stem cell transplantation. Journal of Child Health Care, 18 (4), 326-335. 10.1177/1367493513496666 [Mer information]
Lindahl Norberg, A., Mellgren, K., Winiarski, J. & Forinder, U. (2014). Relationship between problems related to child late effects and parent burnout after pediatric hematopoietic stem cell transplantation. Pediatric Transplantation, 18 (3), 302-309. 10.1111/petr.12228 [Mer information]
Löf, C., Winiarski, J., Ljungman, P. & Forinder, U. (2011). The socioeconomic and psychosocial circumstances of adult long-term survivors of hematopoietic stem cell transplantation in childhood. Pediatric Transplantation, 15 (7), 691-698. 10.1111/j.1399-3046.2011.01537.x [Mer information]
Forinder, U. & Lindahl Norberg, A. (2010). "Now we have to cope with the rest of our lives" : Existential issues related to parenting a child surviving a brain tumour. Supportive Care in Cancer, 18 (5), 543-51. 10.1007/s00520-009-0678-3 [Mer information]
Forinder, U. & Posse, E. (2008). A life on hold : adolescents' experiences of stem cell transplantation in a long-term perspective.. Journal of Child Health Care, 12 (4), 301-13. 10.1177/1367493508096205 [Mer information]
Forinder, U. & Lööf, C. (2008). Livskvalitet och livssituation för unga vuxna som genomgått stamcellstransplantation som barn : En studie om livskvalitet och socioekonomisk situation efter cancer i barndomen. Socionomens forskningssupplement, 6 (24), 58-69. [Mer information]
Forinder, U., Posse, E. & Winiarski, J. (2008). Long-term psychosocial support for families of children who have undergone allogeneic stem cell transplant. Social work in health care, 47 (2), 157-73. 10.1080/00981380801970335 [Mer information]
Löf, C., Forinder, U. & Winiarski, J. (2007). Risk factors for lower health-related QoL after allogeneic stem cell transplantation in children. Pediatric Transplantation, 11 (2), 145-151. 10.1111/j.1399-3046.2006.00630.x [Mer information]
Forinder, U., Löf, C. & Winiarski, J. (2006). Quality of life following allogeneic stem cell transplantation, comparing parents' and children's perspective. Pediatric Transplantation, 10 (4), 491-496. 10.1111/j.1399-3046.2006.00507.x [Mer information]
Forinder, U., Löf, C. & Winiarski, J. (2005). Quality of life and health in children following allogeneic SCT. Bone Marrow Transplantation, 36 (2), 171-176. 10.1038/sj.bmt.1705021 [Mer information]
Forinder, U. (2004). Bone marrow transplantation from a parental perspective. Journal of Child Health Care, 8 (2), 134-148. 10.1177/1367493504041872 [Mer information]

Böcker

Forinder, U. & Hagborg, E. (red.) (2008). Stödgrupper för barn och ungdomar. Lund: Studentlitteratur AB. 330 s. [Mer information]

Doktorsavhandling

Forinder, U. (2000). I skuggan av cancer : benmärgstransplantation hos barn ur ett föräldraperspektiv. Diss. , 2000. Stockholm: Stockholm University. 328 s. (Rapport i socialt arbete 94) [Mer information]

Kapitel i böcker

Forinder, U. (2014). Socialt arbete med sjuka barn. Socialt arbete i hälso- och sjukvård : villkor, innehåll och utmaningar. Stockholm: Natur och kultur. S. 147-164. [Mer information]
Forinder, U. & Olsson, M. (2014). Teorier och metoder i kuratorsarbetet. Socialt arbete i hälso- och sjukvård : villkor, innehåll och utmaningar. Stockholm: Natur och kultur. S. 32-49. [Mer information]
Forinder, U. (2008). Barn som bevittnat familjevåld - utvärdering av en stödgruppsverksamhet. Stödgrupper för barn och ungdomar. Lund: Studentlitteratur AB. S. 253-280. [Mer information]
Forinder, U. & Hagborg, E. (2008). Introduktion. Stödgrupper för barn och ungdomar. Lund: Studentlitteratur. S. 20-58. [Mer information]
Forinder, U. (2008). Människors berättelser om sorger, lidanden och kriser. Narrativa metoder i socialt arbete. Lund: Studentlitteratur AB. S. 337-360. [Mer information]
Forinder, U. (2007). Barn och ungdomar som anhöriga. Psykosocial cancervård. Lund: Studentlitteratur AB. S. 151-172. [Mer information]
Forinder, U. (1997). Barn med cancer – familj i kris. Komplekst og varieret : en antologi om svensk-dansk psykosocial onkologi. Lund: Studentlitteratur AB. [Mer information]

Konferensbidrag

Olsson, M., Forinder, U., Larsson, K., Berggren, S. & Klinga, C. (2008). Effects of a field program for social work students within a university hospital. Effects of a field program for social work students within a university hospital. [Mer information]

Licentiatavhandling

Forinder, U. (1996). Livssituation  och krisbearbetning hos föräldrar vars barn genomgått en benmärgstransplantation. Lic.-avh. , 1996. Stockholm: Stockholms universitet. [Mer information]

Rapporter

Forinder, U. (2001). Stödgrupp för unga vuxna - ur ett anhörigperspektiv : ett vårdutvecklingsprojekt hos Cancerfonden 1999-2000 : slutrapport. Stockholm: Cancerfonden. [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2020-01-21
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)