Forskarpresentation

Yvonne Sjöblom

Yvonne Sjöblom  forskar inom området social barnavård och framförallt med inriktning mot sårbara grupper av unga och deras övergång till vuxenlivet efter en placering i samhällsvården.

Forskarpresentation

Yvonne Sjöblom

Professor emerita

Forskningsämne: Socialt arbete

Yvonne Sjöblom forskar inom området social barnavård och framförallt med inriktning mot sårbara grupper av unga och deras övergång till vuxenlivet efter en placering i samhällsvården.


Yvonne Sjöbloms forskningsområde är inom tematiken ”Barn, ungdom och familj”. Avhandlingen hade titeln "På väg ut; När ungdomar rymmer och kastas ut hemifrån – ur socialtjänstens perspektiv" och syftade till att undersöka hur socialtjänsten förstår och arbetar med problematiken unga som rymmer eller kastas ut hemifrån. Även efter disputationen har forskningsinriktningen varit inom detta område.

Under de senaste åren har forskningen utvidgats ytterligare genom ett flertal studier om ungas övergång från samhällsvård till vuxenliv, utifrån både de ungas och de professionellas perspektiv. Det har inneburit att hon både har breddat och fördjupat forskningen om sårbara grupper av unga i den sociala barnavården.

Som medlem i det internationella forskarnätverket INTRAC, vars tema är ungas övergång från samhällsvård till vuxenblivande, har Yvonne Sjöblom kunnat utveckla sin kunskapsbas inom detta forskningsområde.

AKTUELL FORSKNING

Yvonne Sjöblom är för närvarande delaktig i ett internationellt forskningsprojekt som behandlar unga som varit placerade i samhällsvård och deras vägar in på arbetsmarknaden.

Ytterligare ett forskningsprojekt behandlar området stödgrupper för barn och unga som är placerade i familjehemsvård.

LÄS MER OM

Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Storø, J., Sjöblom, Y. & Höjer, I. (2019). A comparison of state support for young people leaving care in Norway and Sweden : Differences within comparable welfare systems. Child & Family Social Work, 24 (3), 393-399. 10.1111/cfs.12471 [Mer information]
Bengtsson, M., Sjöblom, Y. & Öberg, P. (2018). ‘Well, it’s up to me now’ – young care leavers’ strategies for handling adversities when leaving out-of-home care in Sweden. Nordic Social Work Research, 8 (sup 1). 10.1080/2156857X.2018.1428673 [Mer information]
Bengtsson, M., Sjöblom, Y. & Öberg, P. (2018). Young care leavers’ expectations of their future : A question of time horizon. Child & Family Social Work, 23 (2), 188-195. 10.1111/cfs.12399 [Mer information]
Söderqvist, Å., Sjöblom, Y. & Bülow, P. (2016). Home sweet home? : Professionals' understanding of ‘home’ within residential care for unaccompanied youths in Sweden. Child & Family Social Work, 21 (4), 591-599. 10.1111/cfs.12183 [Mer information]
Söderqvist, Å., Bülow, P. & Sjöblom, Y. (2015). "In Sweden work is more important than the culture, actually!" : The care leaving process for unaccompanied youths from the perspective of social workers. Transnational Social Review, 5 (3), 241-257. 10.1080/21931674.2015.1082778 [Mer information]
Höjer, I. & Sjöblom, Y. (2014). Voices of 65 Young People Leaving Care in Sweden : "There Is So Much I Need to Know!". Australian Social Work, 67 (1), 71-87. 10.1080/0312407X.2013.863957 [Mer information]
Höjer, I. & Sjöblom, Y. (2014). What Makes a Difference? : Turning Points for Young People in the Process of Leaving Placements in Public Care. Social Work & Society, 12 (1). Länk [Mer information]
Larsson, S., von Braun, T., Lilja, J., Sjöblom, Y. & Hamilton, D. (2013). A self-theoretical perspective on the use-misuse of alcohol and drugs based on qualitative and narrative data. Substance Use & Misuse, 48 (13), 1317-1335. 10.3109/10826084.2013.814982 [Mer information]
Larsson, S., Lilja, J., von Braun, T. & Sjöblom, Y. (2013). General theoretical perspectives of narrative analysis of substance use-related dependency. Substance Use & Misuse, 48 (13), 1294-1305. 10.3109/10826084.2013.815537 [Mer information]
von Braun, T., Larsson, S. & Sjöblom, Y. (2013). Narratives of Clients' Experiences of Drug Use and Treatment of Substance Use-Related Dependency. Substance Use & Misuse, 48 (13), 1404-1415. 10.3109/10826084.2013.817148 [Mer information]
Backe-Hansen, E., Højer, I., Sjöblom, Y. & Storø, J. (2013). Out of home care in Norway and Sweden – similar and different. Psychosocial Intervention, 22 (3), 193-202. 10.5093/in2013a23 [Mer information]
von Braun, T., Larsson, S. & Sjöblom, Y. (2013). Perspectives on treatment, alliance and narratives concerning substance use-related dependency. Substance Use & Misuse, 48 (13), 1386-1403. 10.3109/10826084.2013.815000 [Mer information]
Högdin, S. & Sjöblom, Y. (2012). Leaving home in early youth : influential factors in running away from home or being thrown out. Nordic Social Work Research, 2 (1), 39-58. 10.1080/2156857X.2012.667253 [Mer information]
Höjer, I. & Sjöblom, Y. (2011). Att stå på egna ben - om övergången från samhällsvård till vuxenliv. Socialvetenskaplig tidskrift, 18 (1), 24-41. Länk [Mer information]
Höjer, I. & Sjöblom, Y. (2011). Procedures when young people leave care : views of 111 swedish social services mangers. Children and youth services review, 33 (12), 2452-2460. 10.1016/j.childyouth.2011.08.023 [Mer information]
Larsson, S. & Sjöblom, Y. (2010). Perspectives on narrative methods in social work research. International Journal of Social Welfare, 19 (3), 272-280. 10.1111/j.1468-2397.2009.00672.x [Mer information]
Höjer, I. & Sjöblom, Y. (2010). Young people leaving care in Sweden. Child & Family Social Work, 15 (1), 118-127. 10.1111/j.1365-2206.2009.00661.x [Mer information]
Löwenborg, C. & Sjöblom, Y. (2009). Föräldrars och ungdomars erfarenheter av familjebehandling inom socialtjänsten. Socialvetenskaplig tidskrift, 16 (1), 56-71. Länk [Mer information]
Sjöblom, Y. (2006). Leaving home early : Passing from Girlhood to Womanhood. Child and Adolescent Social Work Journal, 23 (4), 432-457. 10.1007/s10560-006-0062-9 [Mer information]

Vetenskapliga artiklar, ej refereegranskade

Lilja, J., Larsson, S., von Braun, T. & Sjöblom, Y. (2013). Discussion about narrative methods as a strategy for investigating and understanding the use and misuse of alcohol and drugs. Substance Use & Misuse, 48 (13), 1438-1446. 10.3109/10826084.2013.815025 [Mer information]
Larsson, S., Lilja, J., von Braun, T. & Sjöblom, Y. (2013). Introduction : Using narrative research methods for the analysis of use and misuse of alcohol and drugs. Substance Use & Misuse, 48 (13), 1286-1293. 10.3109/10826084.2013.814979 [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2020-01-21
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)