Forskarpresentation

Yvonne Sjöblom

Yvonne Sjöblom  forskar inom området social barnavård och framförallt med inriktning mot sårbara grupper av unga och deras övergång till vuxenlivet efter en placering i samhällsvården.

Forskarpresentation

Yvonne Sjöblom

Professor emerita

Forskningsämne: Socialt arbete

Yvonne Sjöblom forskar inom området social barnavård och framförallt med inriktning mot sårbara grupper av unga och deras övergång till vuxenlivet efter en placering i samhällsvården.


Yvonne Sjöbloms forskningsområde är inom tematiken ”Barn, ungdom och familj”. Avhandlingen hade titeln "På väg ut; När ungdomar rymmer och kastas ut hemifrån – ur socialtjänstens perspektiv" och syftade till att undersöka hur socialtjänsten förstår och arbetar med problematiken unga som rymmer eller kastas ut hemifrån. Även efter disputationen har forskningsinriktningen varit inom detta område.

Under de senaste åren har forskningen utvidgats ytterligare genom ett flertal studier om ungas övergång från samhällsvård till vuxenliv, utifrån både de ungas och de professionellas perspektiv. Det har inneburit att hon både har breddat och fördjupat forskningen om sårbara grupper av unga i den sociala barnavården.

Som medlem i det internationella forskarnätverket INTRAC, vars tema är ungas övergång från samhällsvård till vuxenblivande, har Yvonne Sjöblom kunnat utveckla sin kunskapsbas inom detta forskningsområde.

AKTUELL FORSKNING

Yvonne Sjöblom är för närvarande delaktig i ett internationellt forskningsprojekt som behandlar unga som varit placerade i samhällsvård och deras vägar in på arbetsmarknaden.

Ytterligare ett forskningsprojekt behandlar området stödgrupper för barn och unga som är placerade i familjehemsvård.

LÄS MER OM

Böcker

Larsson, S., Lilja, J. & Sjöblom, Y. (red.) (2013). Narrative Methods in Understanding the Use and Misuse of Alcohol and Drugs : Substance Use and Misuse, Special Issue. Informa Healthcare. 164 s. (Substance Use & Misuse 48:13) [Mer information]
Höjer, I., Sallnäs, M. & Sjöblom, Y. (red.) (2012). När samhället träder in : barn, föräldrar och social barnavård. Lund: Studentlitteratur. 302 s. [Mer information]
Larsson, S., Sjöblom, Y. & Lilja, J. (red.) (2008). Narrativa metoder i socialt arbete. Lund: Studentlitteratur. 476 s. Länk [Mer information]
Sjöblom, Y. (1995). När banden brister : varför rymmer ungdomar hemifrån?. Hägersten: Socialtjänsten, FoU-byrån. 150 s. (FoU-rapport / Socialtjänsten, Forsknings- och utvecklingsbyrån, Stockholms stad 1995:8) [Mer information]

Doktorsavhandling

Sjöblom, Y. (2002). På väg ut : när ungdomar rymmer och kastas ut hemifrån - ur socialtjänstens perspektiv. Diss. , 2002. Stockholm: Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan, Stockholms universitet. 305 s. (Rapport i socialt arbete 103) Länk [Mer information]

Kapitel i böcker

Höjer, I., Sallnäs, M. & Sjöblom, Y. (2012). Med blicken framåt. När samhället träder in : barn, föräldrar och social barnavård. Lund: Studentlitteratur. S. 283-294. [Mer information]
Höjer, I. & Sjöblom, Y. (2012). På egna ben - om ungdomar som lämnar samhällsvården och deras familjerelationer. Nätverksfamiljen. Stockholm: Natur och kultur. S. 197-215. [Mer information]
Sjöblom, Y. (2012). Ungdomsproblem och ungdomars problem. När samhället träder in : barn, föräldrar och social barnavård. Lund: Studentlitteratur. S. 119-146. [Mer information]
Sjöblom, Y. & Wiklund, S. (2012). Öppenvård. När samhället träder in<em></em> : barn, föräldrar och social barnavård. Lund: Studentlitteratur. S. 167-183. [Mer information]
Larsson, S., Sjöblom, Y. & Lilja, J. (2008). Berättelser i det sociala arbetet. Narrativa metoder i socialt arbete. Lund: Studentlitteratur. S. 29-51. [Mer information]
Larsson, S., Sjöblom, Y. & Lilja, J. (2008). En integrerande narrativ metoddiskussion via berättelseexempel från beroende av psykofarmaka. Narrativa metoder i socialt arbete. Lund: Studentlitteratur. S. 203-233. [Mer information]
Sjöblom, Y. (2008). En ung kvinnas berättelse om tidiga uppbrott hemifrån och hennes vuxenblivande. Narrativa metoder i socialt arbete. Lund: Studentlitteratur. S. 233-260. [Mer information]
Larsson, S., Sjöblom, Y. & Lilja, J. (2008). Epilog : Perspektiv på narrativa metoder i socialt arbete. Narrativa metoder i socialt arbete. Lund: Studentlitteratur. S. 441-466. [Mer information]
Larsson, S., Sjöblom, Y. & Lilja, J. (2008). Redaktörernas förord. Narrativa metoder i socialt arbete. Lund: Studentlitteratur. S. 25-28. [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2020-01-21
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)