Jennie Jackson

Master of Science — Biomechanics (2001)
University of Guelph, Ontario, Canada

Doktorsexamination - 2 juni, 2017

E-post: jennie.jackson@hig.se

Telefon:
Växel: 026-64 85 00
Direkt: 026-64 82 93

Aktuell forskning

  • Kostnadseffektiv mätning strategier för att bedöma fysiska exponeringar

Aktuella projekt

  • Strategier för insamling exakta och giltiga data för att kvantisera data om fysisk arbetsbelastning
  • Kvantifiering av motorisk variation i fysisk belastning under arbete

Senaste publikationerna

Jackson, J., Srinivasan, D. & Mathiassen, S. (2019). Consistent individual motor variability traits demonstrated by females performing a long-cycle assembly task under conditions differing in temporal organisation<em></em>. Applied Ergonomics. [Submitted] [Mer information]
Coenen, P., van der Beek, A., Jackson, J. & Mathiassen, S. (2019). Calibration of self-reported physical behaviours among office workers: A compositional data analysis. ICAMPAM 2019 : Oral Abstracts. Maastricht: ICAMPAM. [Mer information]
Jackson, J., Srinivasan, D. & Mathiassen, S. (2018). Is movement variability a consistent personal trait? Kinematic evidence from long-cycle assembly work. . Länk [Mer information]
Jackson, J., Forsman, M., Heiden, M., Waleh Åström, A. & Mathiassen, S. (2018). Symposium: Measuring posture in working life: Observation or inclinometry? [Mätning av arbetsställningar: observation eller inklinometri?]. FALF KONFERENS 2018 Arbetet – problem eller potential för en hållbar livsmiljö?   10-12 juni 2018 Gävle : Program och abstracts. Gävle: Gävle University Press. S. 38-40. Länk [Mer information]
Publicerad av: Jennie Jackson Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2017-02-06
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)