Publikationer

Artiklar | Konferensbidrag


Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Mixter, S., Mathiassen, S. & Hallman, D. (2019). Alternations between physical and cognitive tasks in repetitive work – Effect of cognitive task difficulty on fatigue development in women. Ergonomics, 62 (8), 1008-1022. 10.1080/00140139.2019.1614229 [Mer information]
Mixter, S., Mathiassen, S., Lindfors, P., Dimberg, K., Jahncke, H., Lyskov, E. & Hallman, D. (2019). Stress-related responses to alternations between repetitive physical work and cognitive tasks of different difficulties. Applied Ergonomics. [Submitted] [Mer information]
Jahncke, H., Hygge, S., Mathiassen, S., Hallman, D., Mixter, S. & Lyskov, E. (2017). Variation at work : alternations between physically and mentally demanding tasks in blue-collar occupations. Ergonomics, 60 (9), 1218-1227. 10.1080/00140139.2017.1282630 [Mer information]

Konferensbidrag

Mixter, S., Mathiassen, S. & Hallman, D. (2018). Alternations between physical and mental tasks – a viable option for job rotation?. . Länk [Mer information]
Mathiassen, S., Hygge, S., Jahncke, H. & Mixter, S. (2018). Kombination av fysiska och mentala arbetsuppgifter: en modell för effektiv arbetsrotation?. FALF konferens 2018 Arbetet – problem eller potential för en hållbar livsmiljö? : Program och Abstracts. Gävle: Gävle University Press. S. 56-57. Länk [Mer information]
Jahncke, H., Hygge, S., Mathiassen, S., Hallman, D., Mixter, S. & Lyskov, E. (2016). A cross-sectional study of alternations between physical and mental tasks. . [Mer information]
Mixter, S., Mathiassen, S., Jahncke, H., Hallman, D. & Lindfors, P. (2016). Does the difficulty of a memory task interspersed between bouts of repetitive work influence recovery?. . S. 398-. [Mer information]
Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2018-05-21
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)