Annika Strömberg

Annika Strömberg

Fil. Dr, lektor i företagsekonomi

E-post: asg@hig.se

Telefon:
Växel: 026-64 85 00
Direkt: 026-64 86 53
Mobil: 070-512 09 79

Aktuell forskning

- Förutsättningar för första linjens chefer inom äldreomsorgen och socialtjänst.
- Friskfaktorer i olika organisationsformer
- GodA: God arbetsmiljö och frisk arbetsplats

 

Senaste publikationerna

Waleh Åström, A., Heiden, M., Mathiassen, S. & Strömberg, A. (2018). Uncertainty in monetary cost estimates for assessing working postures using inclinometry, observation or self-report. Applied Ergonomics, 71, 73-77. 10.1016/j.apergo.2018.04.005 [Mer information]
Vidman, Å. & Strömberg, A. (2018). “Well it is for their sake we are here” : meaningful work tasks from care workers' view. Working with Older People, 22 (2), 111-120. 10.1108/WWOP-09-2017-0024 [Mer information]
Waleh Åström, A., Heiden, M., Mathiassen, S. & Strömberg, A. (2018). Uncertainty of cost components in assessments of working postureby different methods. Uncertainty of cost componentsin assessments of working postureby different methods. Länk [Mer information]
Lindberg, P., Karlsson, T., Strömberg, A., Gustafsson, S. & Anderzén, I. (2017). Can a systematic participative method for procesing workplace survey data enhance organizational communication skills?. . [Mer information]
Strömberg, A. (red.) (2018). Forskning pågår 2018 : Akademin för hälsa och arbetsliv. Gävle: Gävle University Press. 127 s. Länk [Mer information]
Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2017-10-06
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)