Publikationer


Artiklar | Böcker | Doktorsavhandling | Kapitel i böcker


Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Vidman, Å. & Strömberg, A. (2018). “Well it is for their sake we are here” : meaningful work tasks from care workers' view. Working with Older People, 22 (2), 111-120. 10.1108/WWOP-09-2017-0024 [Mer information]

Böcker

Vidman, Å. (2018). Från kamratförening till yrkesförening : ett sekel med Föreningen Social Omsorg. Malmö: Solentro. 273 s. [Mer information]

Doktorsavhandling

Vidman, Å. (2007). Det är så mycket som kan spela in : en studie av vägar till, genom och från sjukskrivning baserad på intervjuer med långtidssjukskrivna. Diss. , 2007. Luleå: Luleå tekniska universitet. 215 s. (Doctoral Thesis 2007:21) Länk [Mer information]

Kapitel i böcker

Vidman, Å. & Strömberg, A. (2014). Både och och lite till : ledarskap som hälsofrämjande faktor. Hälsa, livsmiljö och arbetsliv : ur ett socialt arbete-perspektiv. Gävle: Gävle University Press. S. 77-95. [Mer information]
Eriksson, M., Vidman, Å. & Josefsson, B. (2014). Vad i arbete är hälsofrämjande?. Hälsa, livsmiljö och arbetsliv : ur ett socialt arbete-perspektiv. Gävle: Gävle University Press. S. 43-59. [Mer information]
Vidman, Å. (2012). Sjukskrivning och socialt omsorgsarbete. Genusperspektiv i socialt arbete. Stockholm: Natur och kultur. S. 280-297. [Mer information]
Vidman, Å. (2009). Långtidssjukskrivning som en fråga om att bete sig rätt. Arbete, sjukdom och moral : : om sjukskrivning oh vägen tillbaka till arbetet. Lund: Studentlitteratur. [Mer information]
Vidman, Å. (2008). Langtidssykemeldning som et spörsmål om å leve rätt. Arbeid, sykdom og moral : Om legeattestert fravær og veien tilbake til jobb. Bergen: Fagboksforlaget. S. 69-92. [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2016-12-12
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)