Birgitta Wiitavaara

Leg. sjuksköterska
Med.Dr. i omvårdnadsvetenskap

E-post: birgitta.wiitavaara@hig.se

Telefon:
Växel: 026-64 85 00
Direkt: 026-64 84 05
Mobil: 070-345 72 14

Aktuell forskning

  • Kan internationellt rekommenderade utfallsmått för kliniska smärtstudier fånga hälsoaspekter som är framträdande bland kvinnor med nack-skulderbesvär?
  • Hälsoekonomisk utvärdering av fyra behandlingsformer vid nack-skulderbesvär ingående i en RCT studie, med avseende på förbättringar i studiedeltagarnas hälsoprofil relaterat till direkta och indirekta kostnader på individ och samhällsnivå
  • Projekt med ett långsiktigt syfte att utvärdera och vidareutveckla internationellt rekommenderade utfallsmått i klinisk smärtforskning för användning vid utvärdering av ospecifika långvariga muskuloskeletala besvär
  • "Lay perspectives on health" handlar om hur människor tänker om hälsa och hur dessa tankar påverkar det hälsorelaterade handlandet
  • Studie av frekvens och omhändertagande av patienter med olika ospecifika muskuloskeletala besvär i primärvården

Senaste publikationerna

Wiitavaara, B. & Heiden, M. (2018). Content and psychometric evaluations of questionnaires for assessing physical function in people with low back disorders : a systematic review of the literature. Disability and Rehabilitation. [Accepted] [Mer information]
Wiitavaara, B., Rissén, D., Högberg, H. & Nilsson, A. (2018). Confirmatory and exploratory factor analyses of prominent aspects of health experiences for people with musculoskeletal disorders. BMJ Open. [Submitted] [Mer information]
Wiitavaara, B. & Heiden, M. (2018). Content and psychometric evaluations of questionnaires for assessing physical function in people with neck disorders –  A systematic review of the literature. Disability and Rehabilitation, 40 (19), 2227-2235. 10.1080/09638288.2017.1334096 [Mer information]
Wiitavaara, B., Fahlström, M. & Djupsjöbacka, M. (2017). Prevalence, diagnostics, and management of musculoskeletal disorders in primary health care in Sweden : an investigation of 2000 randomly selected patient records. Journal of Evaluation In Clinical Practice, 23 (2), 325-332. 10.1111/jep.12614 [Mer information]
Wiitavaara, B. & Heiden, M. (2017). Content and quality of questionnaires for assessment of physical functioning in neck disorders – A systematic review of the literature. Joy at Work, NES, <em>2017</em>. [Mer information]
Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2017-02-02
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)