Fredrik Hellström

Magisterexamen i molekylärbiologi
Fil. Dr i Idrottsmedicin

E-post: fredrik.hellstrom@hig.se

Telefon:
Växel: 026-64 85 00
Direkt: 026-64 86 60
Mobil: 070-532 40 83

Aktuell forskning

  • Biokemiska egenskaper hos trapeziusmuskeln
  • Multivariat modellering av proteiner från trapeziusmuskeln, relaterade till myalgi
  • Metabola profiler i blod och mikrodialysprover vid arbetsrelaterad muskelsmärta
  • Undersökningar i nackmuskler av stressregleringssystemet, inflammation och blodflöde vid repetitivt armarbete, med fokus på kön, ålder och arbetsrelaterade muskelsmärta
  • Rehabilitering för kvinnor med nackbesvär: Effekter av individanpassad rehabilitering baserad på prognostiska indikatorer och funktionstest

Senaste publikationerna

Österlund, C., Nilsson, E., Hellström, F., Häger, C. & Häggman-Henrikson, B. (2019). Jaw-Neck Movement Integration in 6-year old Children Differs from that of Adults. Journal of Oral Rehabilitation. 10.1111/joor.12865 [Mer information]
Gold, J., Hallman, D., Hellström, F., Björklund, M., Crenshaw, A., Mathiassen, S., Barbe, M. & Ali, S. (2017). Systematic review of quantitative imaging biomarkers for neck and shoulder musculoskeletal disorders. BMC Musculoskeletal Disorders, 18. 10.1186/s12891-017-1694-y [Mer information]
Lövgren, A., Österlund, C., Lampa, E., Ilgunas, A. & Hellström, F. (2018). A high prevalence of TMD is related to somatic awareness and pain intensity among healthy dental students. Acta Odontologica Scandinavica, 76 (6), 387-393. 10.1080/00016357.2018.1440322 [Mer information]
Rasmussen, C., Hallman, D. & Hellström, F. (2018). Symposia: Musculoskeletal pain as an outcome - how can we get better insight into the time course of musculoskeletal pain?. . [Mer information]
Hallman, D., Mathiassen, S., Heiden, M., Birk Jørgensen, M., Holtermann, A., Rudolfsson, T., Björklund, M., Svedmark, Å., Djupsjöbacka, M., Hellström, F., Rönnlund Borg, T., Häger, C., Sommar, J. & Wahlström, J. (2018). Symposium: Arbete, individ och nacksmärta : Forskning vid Forte-centret “Kroppen i arbete – från problem till potential”. FALF KONFERENS 2018 Arbetet - problem eller potential för en hållbar livsmiljö? 10-12 juni 2018 i Gävle : Program och Abstracts. Gävle: Gävle University Press. S. 102-. Länk [Mer information]
Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2016-12-19
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)