Gunnar Bergström

Professor i arbetshälsovetenskap

Docent i medicinsk psykologi

Med dr i personskapdeprevention inriktning rehabilitering 

E-post: gunnar.bergstrom@hig.se

Telefon: 073-622 58 60

Aktuell forskning

  • Utvärdering av en insats för prevention av sjukskrivning bland anställda med stressproblematik eller psykisk ohälsa. Finansiering från Forte. Projekttid: 2015 t.o.m. 2019.
  • Psykisk ohälsa i arbetslivet - Genusmedveten utvärdering av en arbetsplatsnära insats utförd vid företagshälsovården. Finansiering från Försäkringskassan. Projekttid 2016-2018
  • Konsekvenser av sjuknärvaro, bland annat sjuknärvarons påverkan på den anställdes hälsa och arbetsförmåga. Finansiering från AFA-försäkring. Projekttid: 2017 t.o.m. 2019.
  • Insatser via företagshälsovården för att minska eller förebygga psykisk ohälsa
    En systematisk genomgång av forskningen – uppdatering publiceras 2018 på uppdrag från Folkhälsomyndigheten.


Senaste publikationerna - urval


Grimani, A., G. Bergstrom, M. I. R. Casallas, E. Aboagye, I. Jensen & M. Lohela-Karlsson (2018) Economic Evaluation of Occupational Safety and Health Interventions From the Employer Perspective: A Systematic Review. J Occup Environ Med, 60, 147-166.

Bergstrom, G., M. Lohela-Karlsson, L. Kwak, L. Bodin, I. Jensen, M. Torgen & L. Nybergh (2017) Preventing sickness absenteeism among employees with common mental disorders or stress-related symptoms at work: Design of a cluster randomized controlled trial of a problem-solving based intervention versus care-as-usual conducted at the Occupational Health Services. BMC Public Health, 17, 436.

 

Bramberg, E. B., G. Bergstrom, I. Jensen, J. Hagberg & L. Kwak (2017a) Effects of yoga, strength training and advice on back pain: a randomized controlled trial. BMC Musculoskelet Disord, 18, 132.

 

Bramberg, E. B., T. Nyman, L. Kwak, A. Alipour, G. Bergstrom, L. S. Elinder, U. Hermansson & I. Jensen (2017b) Development of evidence-based practice in occupational health services in Sweden: a 3-year follow-up of attitudes, barriers and facilitators. Int Arch Occup Environ Health.


Stromberg, C., E. Aboagye, J. Hagberg, G. Bergstrom & M. Lohela-Karlsson (2017) Estimating the Effect and Economic Impact of Absenteeism, Presenteeism, and Work Environment-Related Problems on Reductions in Productivity from a Managerial Perspective. Value Health, 20, 1058-1064.


Svedberg, P., L. Mather, G. Bergstrom, P. Lindfors & V. Blom (2017) Work-Home Interference, Perceived Total Workload, and the Risk of Future Sickness Absence Due to Stress-Related Mental Diagnoses Among Women and Men: a Prospective Twin Study. Int J Behav Med.

 

Helgadóttir, B., Svedberg, P., Mather, L., Lindfors, P., Bergström, G. & Blom, V. (2019). The association between part-time and temporary employment and sickness absence : a prospective Swedish twin study. European Journal of Public Health, 29 (1), 147-153. 10.1093/eurpub/cky145 [Mer information]
Björk Brämberg, E., Holmgren, K., Bültmann, U., Gyllensten, H., Hagberg, J., Sandman, L. & Bergström, G. (2018). Increasing return-to-work among people on sick leave due to common mental disorders : Design of a cluster-randomized controlled trial of a problem-solving intervention versus care-as-usual conducted in the Swedish primary health care system (PROSA). BMC Public Health, 18 (1). 10.1186/s12889-018-5816-8 [Mer information]
Svedberg, P., Mather, L., Bergström, G., Lindfors, P. & Blom, V. (2018). Time pressure and sleep problems due to thoughts about work as risk factors for future sickness absence. International Archives of Occupational and Environmental Health, 91 (8), 1051-1059. 10.1007/s00420-018-1349-9 [Mer information]
Björk Brämberg, E., Axén, I., Strömberg, C. & Bergström, G. (2018). Insatser via företagshälsan för att minska eller förebygga psykisk ohälsa : En kartläggning av forskningen - uppdatering 2018. FALF KONFERENS 2018 Arbetet - problem eller potential för en hållbar livsmiljö? Gävle 10-12 juni 2018 : Program och Abstracts. Gävle: Gävle University Press. S. 71-72. Länk [Mer information]
Publicerad av: Lena Sirberg Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2018-09-17
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)