Samverkan

  • Etablering av nationella normvärden avseende den organisatoriska och sociala arbetsmiljön på svenska arbetsplatser. Projektledare Hanne Berthelsen, Malmö universitet. 
  • Att förebygga psykisk ohälsa på arbetsplatsen: En implementeringsstudie på organisations-, chefs- och medarbetarnivå. Projektledare Lydia Kwak, Karolinska Institutet. 
  • Problemlösningsbaserade samtal inom primärvården för att främja återgång i arbete bland personer med psykisk ohälsa - en kluster randomiserad studie. Även en kostnadseffektanalys ingår. Projektet utgår i olika fristående delar från Västra Götalandsregionen och Karolinska Institutet. Projektledare Elisabeth Björk Brämberg, Karolinska institutet.
  • Stressrelaterad sjukfrånvaro: betydelsen av total arbetsbelastning och deltidarbete samt dess effekter på stresshormoner. Projektledare Victoria Blom, Karolinska Institutet.
  • Sjukfrånvaro på grund av psykisk ohälsa: kan det få framtida konsekvenser, och spelar kön, yrkesgrupp, hälso- och livsstilsfaktorer roll? Projektledare Pia Svedberg, Karolinska Institutet.
Publicerad av: Gunnar Bergström Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2018-05-31
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)