Hans Richter

Professor i psykologi, inriktning belastningsskador

E-post: hrr@hig.se

Telefon:
Växel: 026-64 85 00
Direkt: 026-64 87 22
Mobil: 070-660 72 14

Hans Richters tvärvetenskapliga forskning om visuellt ansträngande närarbete och arbetsrelaterad ohälsa bygger på nära samarbeten med kolleger från angränsande vetenskapliga discipliner. Datorernas inträde på arbetsmarknaden startade denna forskning. Undersökningar i mitten på 80-talet visade på en hög frekvens av ögonbesvär i samklang med värk i rygg, axlar, nacke och huvud hos bildskärmsoperatörer. Då uppstod med rätta vetenskapliga diskussioner om orsaken till dessa problem. Visionen var att snabbt eliminera problemen via bättre grafik på bildskärmarna och mera användarvänlig mjukvara. Idag 30 år senare är digitaliseringen mera utbredd i arbetslivet och på fritiden. >80% av Europas population använder datorer och andra IT-relaterade elektroniska verktyg i sitt dagliga arbete och på fritiden.

Utvecklingen har varit explosionsartad och gått så fort att forskningen inte hängt med. Små displayer och liten textstorlek på de flesta IT-applikationer har lett till ett minskat läsavstånd och sämre kroppsställning samtidigt som mängden information bara ökat. Dagens bildskärmsarbete ställer stora krav på en fullgod synskärpa och på ett välfungerande ögonmuskelarbete. Stimulationen i fovea måste vara adekvat vad gäller bildkontrast, objektstorlek, ljus, m.m. Dålig synergonomi riskerar annars att orsaka besvär och ohälsa. När det visuella systemets muskler, sensoriska och/eller perceptuella funktioner utsätts för höga krav som ligger utanför det för vilket ögonen är evolutionärt anpassade att klara av, får detta konsekvenser för hälsan och välbefinnandet. Hur sådana ”störningar” påverkar välbefinnande, hälsa och arbetsprestation är fortfarande förhållandevis okänt.

För att en ögonmuskelbelastning ska uppfattas som en rimlig orsak till besvär och ohälsa är det naturligt att forskningen vill förstå vad som händer i kroppen, när och under vilka visuella betingelser. Synergonomisk forskning är efterfrågad i Sverige och på andra håll i världen. Befintliga laboratorier och kvalificerad utrustning på Högskolan i Gävle ger goda grundförutsättningar och möjligheter till vidareutveckling av denna forskning. Viktigt är också att utbilda studenter och andra samhällsaktörer om den nära koppling som finns mellan synsystemet, kroppen och hälsan.

Senaste publikationerna

Domkin, D., Forsman, M. & Richter, H. (2019). Effect of ciliary-muscle contraction force on trapezius muscle activity during computer mouse work. European Journal of Applied Physiology, 119 (2), 389-397. 10.1007/s00421-018-4031-8 [Mer information]
Richter, H. & Long, J. (2019). The pitfalls of the traditional office ergonomics model in the current mobile work environment:  Is visual ergonomic health literacy the remedy?. Work : A journal of Prevention, Assessment and rehabilitation, 63 (3), 447-456. 10.3233/WOR-192937 [Mer information]
Long, J. & Richter, H. (2019). Visual ergonomics on-the-go. Work : A journal of Prevention, Assessment and rehabilitation, 63 (3), 321-324. 10.3233/WOR-192936 [Mer information]
Zetterlund, C., Lundqvist, L. & Richter, H. (2019). Visual, musculoskeletal and balance symptoms in individuals with visual impairment and with age-normal vision. Clinical and experimental optometry, 102 (1), 63-69. 10.1111/cxo.12806 [Mer information]
Richter, H., Domkin, D., Elcadi, G., Andersson, H., Högberg, H. & Englund, M. (2019). A Comparison of Mental and Visual Load Resulting from Semi-automated and Conventional Forest Forwarding : An Experimental Machine Simulation Study. Proceedings of the 20th Congress of the International Ergonomics Association (IEA 2018) : Volume X: Auditory and Vocal Ergonomics, Visual Ergonomics, Psychophysiology in Ergonomics, Ergonomics in Advanced Imaging. Cham. S. 199-208. 10.1007/978-3-319-96059-3_22 [Mer information]
Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2017-11-29
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)