Johan Larsson

Universitetslektor i Arbetshälsovetenskap
Centrum för belastningsskadeforskning
Akademin för hälsa och arbetsliv

E-post: johan.larsson@hig.se

Telefon:
Växel: 026-64 85 00
Direkt: 026-64 88 16
Mobil: 070-390 03 90

Aktuell forskning

Bedriver studier om hälsofrämjande och effektivt ledarskap via ett flertal projekt som fokuserar på både offentliga och privata organisationer.

Senaste publikationerna

Bergsten, E., Mathiassen, S., Larsson, J. & Kwak, L. (2018). Implementation of an ergonomics intervention in a Swedish flight baggage handling company : a process evaluation. PLoS ONE, 13 (3). 10.1371/journal.pone.0191760 [Mer information]
Svensson, S., Stubbs, J. & Larsson, J. (2018). The association between subordinate perception of task and relation oriented leadership behaviors and sense of coherence among a sample of Swedish white-collar workers. Work : A journal of Prevention, Assesment and rehabilitation. [Accepted] [Mer information]
Bjärntoft, S., Hallman, D., Mathiassen, S., Larsson, J., Edvinsson, J., Zetterberg, C. & Jahncke, H. (2018). Bestämningsfaktorer i flexibelt arbete som bidrar till upplevd balans mellan arbete och fritid<em> </em>. FALF KONFERENS 2018. Arbetet - problem eller potential för en hållbar livsmiljö? Gävle 10-12 juni 2018 : Program och Abstracts. Gävle: Gävle University Press. S. 78-. Länk [Mer information]
Jahncke, H., Edvinsson, J., Bjärntoft, S., Hallman, D., Mathiassen, S., Larsson, J. & Zetterberg, C. (2018). Flexibelt arbete och återhämtning. FALF KONFERENS 2018. Arbetet - problem eller potential för en hållbar livsmiljö? Gävle 10-12 juni 2018 : Program och Abstracts. Gävle: Gävle University Press. S. 78-. [Mer information]
Larsson, J., Zetterberg, C., Bjärntoft, S., Edvinsson, J., Hallman, D., Mathiassen, S. & Jahncke, H. (2018). Ledarskap vid flexibelt arbete. FALF KONFERENS 2018. Arbetet - problem eller potential för en hållbar livsmiljö? Gävle 10-12 juni 2018 : Program och Abstracts. Gävle: Gävle University Press. S. 78-. [Mer information]
Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2016-11-07
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)