Martin Björklund

Sjukgymnastexamen 1986
Medicine Doktorsexamen i idrottsmedicin, 2004
Docent, Fysioterapi, Medicinska fakulteten, Umeå universitet, 2012

E-post: martin.bjorklund@hig.se

Telefon:
Växel: 026-64 85 00
Direkt: 026-64 87 82
Mobil: 070-479 04 30

Aktuell forskning


1. Reliabilitet och validitet hos ett nytt frågeformulär för mätning av symtom och funktionsbegränsningar hos individer med nacksmärta
2. Effekten av nackkoordinationsträning på sensomotorisk funktion, symtom och självskattad hälsa och funktion vid ospecifika nack-skulderbesvär
3. Rehabilitering för personer med nackbesvär: Effekter av individanpassad rehabilitering baserad på prognostiska indikatorer och funktionstest
4. Rörelseomfång i övre och nedre del av halsryggen hos kvinnor med långvarig nacksmärta — en jämförande tvärsnittsstudie

Senaste publikationerna

Svedmark, Å., Björklund, M., Häger, C., Nilsson Sommar, J. & Wahlström, J. (2018). Impact of Workplace Exposure and Stress on Neck Pain and Disabilities in Women : A Longitudinal Follow-up After a Rehabilitation Intervention. Annals of Work Exposures and Health, 62 (5), 591-603. 10.1093/annweh/wxy018 [Mer information]
Tronarp, R., Nyberg, A., Hedlund, M., Häger, C., McDonough, S. & Björklund, M. (2018). Office-cycling : a promising way to raise pain thresholds and increase metabolism with minimal compromising of work performance. BioMed Research International, 2018. 10.1155/2018/5427201 [Mer information]
Ferreira, M., Björklund, M., Dach, F. & Chaves, T. (2017). Cross-cultural adaptation of the profile fitness mapping neck questionnaire to brazilian Portuguese : internal consistency, reliability, and construct and structural validity. Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics, 40 (3), 176-186. 10.1016/j.jmpt.2017.01.004 [Mer information]
Rudolfsson, T., Björklund, M., Svedmark, Å., Srinivasan, D. & Djupsjöbacka, M. (2017). Direction-specific impairments in cervical range of motion in women with chronic neck pain : influence of head posture and gravitationally induced torque. PLoS ONE, 12 (1). 10.1371/journal.pone.0170274 [Mer information]
Hallman, D., Mathiassen, S., Heiden, M., Birk Jørgensen, M., Holtermann, A., Rudolfsson, T., Björklund, M., Svedmark, Å., Djupsjöbacka, M., Hellström, F., Rönnlund Borg, T., Häger, C., Sommar, J. & Wahlström, J. (2018). Symposium: Arbete, individ och nacksmärta : Forskning vid Forte-centret “Kroppen i arbete – från problem till potential”. FALF KONFERENS 2018 Arbetet - problem eller potential för en hållbar livsmiljö? 10-12 juni 2018 i Gävle : Program och Abstracts. Gävle: Gävle University Press. S. 102-. Länk [Mer information]
Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2016-10-20
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)