Martin Björklund

Sjukgymnastexamen 1986
Medicine Doktorsexamen i idrottsmedicin, 2004
Docent, Fysioterapi, Medicinska fakulteten, Umeå universitet, 2012

E-post: martin.bjorklund@hig.se

Telefon:
Växel: 026-64 85 00
Direkt: 026-64 87 82
Mobil: 070-479 04 30

Aktuell forskning


1. Reliabilitet och validitet hos ett nytt frågeformulär för mätning av symtom och funktionsbegränsningar hos individer med nacksmärta
2. Effekten av nackkoordinationsträning på sensomotorisk funktion, symtom och självskattad hälsa och funktion vid ospecifika nack-skulderbesvär
3. Rehabilitering för personer med nackbesvär: Effekter av individanpassad rehabilitering baserad på prognostiska indikatorer och funktionstest
4. Rörelseomfång i övre och nedre del av halsryggen hos kvinnor med långvarig nacksmärta — en jämförande tvärsnittsstudie

Senaste publikationerna

Degerstedt, F., Enberg, B., Keisu, B. & Björklund, M. (2019). Inequity in physiotherapeutic interventions for children with Cerebral Palsy in Sweden - a national registry study.. Acta Paediatrica. [Accepted] 10.1111/apa.14980 [Mer information]
Bohman, T., Bottai, M. & Björklund, M. (2019). Predictive models for short-term and long-term improvement in women under physiotherapy for chronic disabling neck pain : a longitudinal cohort study. BMJ Open, 9 (4). 10.1136/bmjopen-2018-024557 [Mer information]
Hallman, D., Holtermann, A., Björklund, M., Gupta, N. & Nørregaard Rasmussen, C. (2019). Sick leave due to musculoskeletal pain : determinants of distinct trajectories over 1 year. International Archives of Occupational and Environmental Health. 10.1007/s00420-019-01447-y [Mer information]
Svedmark, Å., Björklund, M., Häger, C., Nilsson Sommar, J. & Wahlström, J. (2018). Impact of Workplace Exposure and Stress on Neck Pain and Disabilities in Women : A Longitudinal Follow-up After a Rehabilitation Intervention. Annals of Work Exposures and Health, 62 (5), 591-603. 10.1093/annweh/wxy018 [Mer information]
Tronarp, R., Nyberg, A., Hedlund, M., Häger, C., McDonough, S. & Björklund, M. (2018). Office-cycling : a promising way to raise pain thresholds and increase metabolism with minimal compromising of work performance. BioMed Research International, 2018. 10.1155/2018/5427201 [Mer information]
Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2016-10-20
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)