Mats Djupsjöbacka

Fil. kand. biologi
Med. dr. fysiologi

E-mail: mats.djupsjobacka@hig.se

Telephone:
Operator: 026-64 85 00
Phone: 090-10 60 76
Cellphone: 070-226 67 16

Current research

  • Patients with musculoskeletal and primary care
  • Range of movement
  • The reliability of various tests of the neck's sensorimotor functions
  • Rehabilitation of women with neck pain
  • The effect of neck coordination training

Recent publications

Rudolfsson, T., Björklund, M., Svedmark, Å., Srinivasan, D. & Djupsjöbacka, M. (2017). Direction-specific impairments in cervical range of motion in women with chronic neck pain : influence of head posture and gravitationally induced torque. PLoS ONE, 12 (1). 10.1371/journal.pone.0170274 [Mer information]
Wiitavaara, B., Fahlström, M. & Djupsjöbacka, M. (2017). Prevalence, diagnostics, and management of musculoskeletal disorders in primary health care in Sweden : an investigation of 2000 randomly selected patient records. Journal of Evaluation In Clinical Practice, 23 (2), 325-332. 10.1111/jep.12614 [Mer information]
Hallman, D., Mathiassen, S., Heiden, M., Birk Jørgensen, M., Holtermann, A., Rudolfsson, T., Björklund, M., Svedmark, Å., Djupsjöbacka, M., Hellström, F., Rönnlund Borg, T., Häger, C., Sommar, J. & Wahlström, J. (2018). Arbete, individ och nacksmärta : Forskning vid Forte-centret “Kroppen i arbete – från problem till potential”. FALF KONFERENS 2018 Arbetet - problem eller potential för en hållbar livsmiljö? 10-12 juni 2018 i Gävle : Program och Abstracts. Gävle: Gävle University Press. S. 102-. Länk [Mer information]
Björklund, E., Nordlöf, H. & Djupsjöbacka, M. (2018). Discourses about electricians in vocational education. . [Mer information]
Djupsjöbacka, M., Björklund, E. & Nordlöf, H. (2018). Utveckling av arbetsmiljöutbildning på yrkesgymnasium för förebyggande av belastningsbesvär och främjandet av ett hållbart arbetsliv för installationselektriker: En förberedande fallstudie. FALF KONFERENS 2018. Arbetet - problem eller potential för en hållbar livsmiljö? Gävle 10-12 juni 2018 : Program och Abstracts. Gävle: Gävle University Press. S. 92-. [Mer information]
Published by: Camilla Haglund Page responsible: Annika Strömberg Updated: 2016-10-17
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)