Mats Djupsjöbacka

Fil. kand. biologi
Med. dr. fysiologi

E-post: mats.djupsjobacka@hig.se

Telefon:
Växel: 026-64 85 00
Direkt: 026-64 87 09
Mobil: 070-226 67 16

Aktuell forskning

  • Reliabilitet hos olika tester av nackens sensomotoriska funktioner
  • Rörelseomfång i övre och nedre del av halsryggen hos kvinnor med långvarig nacksmärta — en jämförande tvärsnittsstudie
  • Undersökning av frekvens och omhändertagande av patienter med ospecifika muskuloskeletala besvär inom primärvården
  • Randomiserad och kontrollerad studie av olika typer av behandling av långvarig nack-skuldersmärta
  • Rehabilitering för personer med nackbesvär: Effekter av individanpassad rehabilitering baserad på prognostiska indikatorer och funktionstest

Senaste publikationerna

Proxy error: 500

Message: Proxy failed

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2016-10-20
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)