Undervisningsområden

Jag undervisar i ett flertal program på högskolan med undervisning i belastningsergonomi och arbetsmiljöfrågor.

Jag ansvarar för kursen Belastningsergonomisk riskbedömning 7,5 hp.

Kursen innehåller bland annat riskteori, vetenskapsteori, belastningsexponering, exponeringsmätning, översikt över befintliga riskvärderingsmetoder, fördjupning kring utvalda metoder, arbetsmiljöverkets krav samt rapportskrivning.

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2016-10-18
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)