Svend Erik Mathiassen

Cand.Scient. (dansk), idrottsvetenskap och biologi
Med.dr. arbetsfysiologi
Docent, yrkesmedicin
Professor i belastningsskadeforskning, inriktning mot arbetslivsfrågor

E-post: smn@hig.se

Telefon:
Växel: 026-64 85 00
Direkt: 026-64 82 06
Mobil: 070-678 81 58

Aktuell forskning

  • Strategier för insamling av data om fysisk arbetsbelastning
  • Analyser av kostnad och effektivitet vid datainsamling
  • Kvantifiering och storlek av variation i fysisk belastning i olika yrken
  • Motorisk variabilitet i arbetslivsrelevanta uppgifter — storlek och fysiologisk effekt
  • Skadefria flygplanlastare

Senaste publikationerna

Barbieri, D., Srinivasan, D., Mathiassen, S. & Oliveira, A. (2019). Variation in upper extremity, neck and trunk postures when performing computer work at a sit-stand station. Applied Ergonomics, 75, 120-128. 10.1016/j.apergo.2018.09.012 [Mer information]
Gupta, N., Mathiassen, S., Mateu-Figueras, G., Heiden, M., Hallman, D., Birk Jørgensen, M. & Holtermann, A. (2018). A comparison of standard and compositional analysis in studies addressing group differences in sedentary behavior and physical activity. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 15 (1). 10.1186/s12966-018-0685-1 [Mer information]
Mixter, S., Mathiassen, S. & Hallman, D. (2018). Alternations between physical and cognitivetasks in repetitive work – Effect of cognitive task difficulty on fatigue development. Ergonomics. [Submitted] [Mer information]
Mixter, S., Mathiassen, S. & Hallman, D. (2018). Alternations between physical and mental tasks – a viable option for job rotation?. . Länk [Mer information]
Hallman, D., Mathiassen, S., Heiden, M., Birk Jørgensen, M., Holtermann, A., Rudolfsson, T., Björklund, M., Svedmark, Å., Djupsjöbacka, M., Hellström, F., Rönnlund Borg, T., Häger, C., Sommar, J. & Wahlström, J. (2018). Arbete, individ och nacksmärta : Forskning vid Forte-centret “Kroppen i arbete – från problem till potential”. FALF KONFERENS 2018 Arbetet - problem eller potential för en hållbar livsmiljö? 10-12 juni 2018 i Gävle : Program och Abstracts. Gävle: Gävle University Press. S. 102-. Länk [Mer information]
Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2016-10-20
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)