Thomas Rudolfsson

Civilingenjörexamen i teknisk fysik

Medicine doktor, fysioterapi

E-post: thomas.rudolfsson@hig.se

Telefon:
Växel: 026-64 85 00
Direkt: 026-64 86 62
Mobil: 070-303 17 07

Aktuell forskning


Effekten av nackkoordinationsträning på sensomotorisk funktion, symtom och självskattad hälsa och funktion vid ospecifika nack-skulderbesvär

Senaste publikationerna

Rudolfsson, T., Björklund, M., Svedmark, Å., Srinivasan, D. & Djupsjöbacka, M. (2017). Direction-specific impairments in cervical range of motion in women with chronic neck pain : influence of head posture and gravitationally induced torque. PLoS ONE, 12 (1). 10.1371/journal.pone.0170274 [Mer information]
Srinivasan, D., Rudolfsson, T. & Mathiassen, S. (2015). Between- and within-subject variance of motor variability metrics in females performing repetitive upper-extremity precision work. Journal of Electromyography & Kinesiology, 25 (1), 121-129. 10.1016/j.jelekin.2014.10.011 [Mer information]
Rudolfsson, T., Djupsjöbacka, M., Häger, C. & Björklund, M. (2014). Effects of neck coordination exercise on sensorimotor function in chronic neck pain : a randomized controlled trial. Journal of Rehabilitation Medicine, 46 (9), 908-914. 10.2340/16501977-1869 [Mer information]
Rudolfsson, T. (2014). Sensorimotor control and cervical range of motion in women with chronic neck pain : Kinematic assessments and effects of neck coordination exercise. Diss. (sammanfattning), 2014. Umeå: Umeå Universitet. 61 s. (Umeå University medical dissertations 1687) Länk [Mer information]
Hallman, D., Mathiassen, S., Heiden, M., Birk Jørgensen, M., Holtermann, A., Rudolfsson, T., Björklund, M., Svedmark, Å., Djupsjöbacka, M., Hellström, F., Rönnlund Borg, T., Häger, C., Sommar, J. & Wahlström, J. (2018). Symposium: Arbete, individ och nacksmärta : Forskning vid Forte-centret “Kroppen i arbete – från problem till potential”. FALF KONFERENS 2018 Arbetet - problem eller potential för en hållbar livsmiljö? 10-12 juni 2018 i Gävle : Program och Abstracts. Gävle: Gävle University Press. S. 102-. Länk [Mer information]
Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2016-12-19
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)