Conference papers

Ahmadi, E., Macassa, G. & Larsson, J. (2018). Managers’ working hours and time allocation in effective SMEs – an organizational health perspective. FALF KONFERENS 2018 Arbetet – problem eller potential för en hållbar livsmiljö?   10-12 juni 2018 Gävle : Program och abstracts. Gävle: Gävle University Press. P. 118-. External link [More information]
Ahmadi, E., Vilhelmson, P., Macassa, G. & Larsson, J. (2016). FRAMFÖR (Framgångsrika företag i Gästrikland) : ett longitudinellt projekt om ledarskap, arbetsmiljö och effektivitet – fördel för både forskning, utbildning och ett hållbart arbetsliv?. Inkluderande och hållbart arbetsliv : Book of abstracts - FALF 2016. Östersund: Mittuniversitetet. P. 48-48. External link [More information]
Zacarias, A., Macassa, G. & Soares, J. (2011). Interpersonal violence against women in Mozambique. . [More information]
Published by: Zara Lindahl Page responsible: Annika Strömberg Updated: 2016-09-07
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)