Maria Lennernäs

Maria Lennernäs Wiklund

Docent i näringslära, universitetslektor folkhälsovetenskap

Förutvarande professor i mat- och måltidskunskap med beteendevetenskaplig inriktning

Akademin för Hälsa och Arbetsliv

E-post: maria.lennernas@hig.se

Telefon: 026-64 86 93

Maria Lennernäs Wiklund tillhör forskargruppen Hälsofrämjande arbetsmåltider och är främst aktiv inom forskning som handlar hur matvanor och hälsa påverkas av att leva i ett samhälle där arbete och aktivitet pågår dygnet runt. Maria Lennernäs Wiklund är främst intresserad av kronobiologi (biologiska rytmer) och beteendevetenskapliga aspekter på ätandet.

Aktuell forskning

Just nu är Maria Lennernäs Wiklund engagerad i ett forskningsprojekt "Hann du äta" som studerar arbetsmåltidens tid, plats och innehåller hos anställda med skiftande arbetstider och nattarbete. I projektet ingår att studera arbetsmåltiden i förhållande till gemenskap och återhämtning från arbetet. Projektet pågår från 2018 och beräknas vara i mål 2021. Projektet genomförs i samarbete med Luleå Tekniska Universitet, Region Västernorrland FoU, Uppsala universitet och Lunds universitet.

Avhandling

"Nutrition and Shift Work. The Effect of Work Hours on Dietary Intake, Meal Patterns and Nutritional Status Parameters. Department of Nutrition, Uppsala University in collaboration with National Institute for Psychosocial Factors and Health, and Department of Stress Research, Karolinska Institute. 
Docent i näringslära, Uppsala universitet 1998.
Professor i beteendeinriktad mat- och måltidskunskap, Högskolan Kristianstad, 2007-2013.

 

Senaste publikationerna

Lowden, A., Moreno, C. Holmbäck, U. Lennernäs, M. Tucker, P. Eating and shift work — effects on habits, metabolism and performance. Scan J W Environ Health, 2010. 36(2): p. 150-162
                  
Lennernäs, M. and K. Wiberg, Kosten Kroppen Klockan. Att äta och sova på udda tider. 2006, Stockholm: Fitnessförlaget
           
Lennernäs, M., Att äta är en fråga om tajmning. Läkartidningen, 2010. 107(36): p. 2084-2089

Nyberg, M., et al., Förskolebarns hälsa och välbefinnande - Dialoger med föräldrar till förskolebarn, Kristianstad Kommun. Mat & Måltid - Sömn & Dygnsrytm - Fysisk aktivitet, in Kristianstad Academic Press. 2010, Hälsa och Samhälle: Kristianstad. p. 85

Publicerad av: Lena Sirberg Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2018-06-07
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)