Forskningsområden

Nyckelord

Folkhälsovetenskap, nutrition, måltidsvetenskap, arbetshälsa, livsrytm, dygnsrytm (kronobiologi), arbetstider

Pågående projekt

"I tid och otid" eller "Ätandets struktur" hos yrkesförare i Gästrikland och Skåne

En studie av livsrytmen hos yrkesförare.

Vad betyder arbetsmåltiden för trivsel och prestation? Vad önskar matgästen av personalrestaurangen?

Observationer och mätningar av utbud, måltidsservice och måltidsatmosfär samt enkäter och intervjuer med anställda inom olika verksamheter med varierande arbetstider.

Uppdrag

Att sammanställa kunskapsläget om betydelsen av måltidernas antal och förläggning över dygnet för näringstillstånd, hälsa och kognitiv prestation.

Publicerad av: Malin Hillman Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2016-10-14
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)