Meritförteckning

Uppdrag

Självvärdering av folkhälsovetenskap med anledning av HSV utvärdering Akademin för hälsa och arbetsliv, Högskolan i Gävle, 2011

Sakkunnig vid granskning av ansökningar om examensrättigheter för lärarutbildningar inom hem- och konsumentkunskap vid högskolor och universitet på uppdrag av Högskoleverket, 2010-2011

Vetenskaplig granskning av Målområde 10 i Folkhälsopolitisk rapport – Matvanor och Livsmedel på uppdrag av Folkhälsoinstitutet, 2012

Sakkunniguppdrag att ta fram underlag till nordiska rekommendationer om måltidsordning (Timing of eating) till Nordic Nutrition Recommendations NNR 2012. Arbetet genomförs som en Systematic Literature Review i samarbete med forskaren Margaretha Haugen vid norska folkhälsoinstitutet. Översikten innefattar metabola effekter och hälsoeffekter av måltidsfrekvens respektive tidpunkt för ätande under dygnet, samt effekter av måltidens kontext på energiintag. Nordiska Ministerrådet, Statens Livsmedelsverk, 2010-2012

Extern opponent (assessment committee) PhD disputation Signe Poulsen, “The Social Shaping of Canteen TakeAway activities”, Dept of Management Engineering, Section of Innovation and Sustainability, Technical University of Denmark (februari, 2012) Technical University of Denmark, Lyngby 2012

Extern opponent (assessment committee) PhD disputation ”Acute Effects of Insufficient Sleep on Energy Balance”, Department of Human Nutrition, Faculty of Science, University of Copenhagen (oktober, 2012) University of Copenhagen, Denmark 2012

Betygsnämnd Jonas Hermansson licentiatavhandling “Shift Work and Cardiovascular Disease, November 2012 Mittuniversitetet, Sundsvall

Betygsnämnd Susanna Kugelberg Thesis for doctoral degree (Ph.D) Karolinska Institutet 2013 "Public Health Nutrition In Europe: Workforce Development And Policy Change

Publicerad av: Malin Hillman Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2016-10-14
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)