Böcker


Böcker

Lennernäs, M. & Wiberg, K. (2006). Kosten, kroppen, klockan : att äta, sova och arbeta på udda tider. Stockholm: Fitnessförlaget. 151 s. [Mer information]

Doktorsavhandling

Lennernäs, M. (1993). Nutrition and shift work : the effect of work hours on dietary intake, meal patterns and nutritional status parameters. Diss. (sammanfattning), 1993. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. 64 s. (Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten 402) [Mer information]

Kapitel i böcker

Lennernäs, M. (1998). Goda matvanor. Barn och ungdom med övervikt. Stockholm: Gothia Förlag AB. S. 15-27. [Mer information]

Lennernäs M, Wiberg K. Kosten, Kroppen, Klockan. Att äta, sova och arbeta på udda tider. Stockholm: Fitnessförlaget, 2006.

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2018-03-20
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)