Konferensbidrag

Lennernäs Wiklund, M., Gard, G., Lindberg, P., Olofsson, N., Risberg, A. & Willmer, M. (2018). Hann du äta? : En enkät och intervjustudie av arbetsmåltidens förutsättningar och betydelse för hälsa och välbefinnande vid skift- och schemalagt arbete med nattarbete. FALF KONFERENS 2018 Arbetet – problem eller potential för en hållbar livsmiljö?   10-12 juni 2018 Gävle : Program och abstracts. Gävle: Gävle University Press. S. 129-. [Mer information]
Hansson, E. & Lennernäs, M. (2014). The difficulties of measuring adolescents' food intake and behaviors<em> </em>. . [Mer information]
Nyberg, M. & Lennernäs Wiklund, M. (2013). I tid och otid - arbetsmåltidens betydelse för återhämtning och hälsa. . [Mer information]
Lennernäs Wiklund, M., Nyberg, M., Johansson, M. & Wetterstrand, M. (2013). Meals and shift work : food choice, time of day and meal environment - three important dimensions for rest and health. . [Mer information]
Lowden, A., Åkerstedt, T., Holmbäck, U., Forslund, A., Forslund, J. & Lennernäs, M. (2001). Carbohydrate vs. high fat meal - effects on performance and sleepiness during a 24h wake period. . [Mer information]
Sepp, H., Abrahamsson, L., Lennernäs, M., Hagman, U. & Pettersson, R. (2000). Pre-school children's nutrient intake at pre-school and home. : SNF Swedish Nutrition Foundation. [Mer information]
Becker, W., Lennernäs, M., Gustafsson, I., Haraldsdottir, J., Nydahl, M., Vessby, B. & Ytterfors, A. (1996). Precoded or weighed food records for measuring dietary habits in a population of Swedish adults : I Food intake. . [Mer information]

Maten, måltiden och ätandet

— aktuell forskning samt framtida forskningsfrågor

Fokusmöte på Nordiska museet, 16 februari 2012

Abstract

Mat i Tid och Otid — när, vad och i vilka sammanhang äter flygande personal och yrkesförare med udda arbetstider och mobila arbetsplatser?

Av Maria Lennernäs maria.lennernas@hig.se och Maria Nyberg maria.nyberg@hkr.se

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2018-03-20
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)