Rapporter

Dahl Lassen, A., Thorsen, A., Haapala, I., Lennernäs Wiklund, M., Nyberg, M., Beck, A. & Fagt, S. (2017). Food at Work around the Clock – The Nordic Model : Report from a Nordic Workshop, November 4, 2016, Copenhagen, Denmark. Søborg: National Food Institute, Technical University of Denmark. 41 s. Länk [Mer information]
Nyberg, M., Lennernäs, M., Jahncke, H. & Ljung, R. (2012). Personalrestaurangen som måltidsarena : uppfattningar om och attityder till maten och måltiden på arbetsplatsen. Gävle: Högskolan i Gävle. 102 s. Länk [Mer information]
Lennernäs, M. (2011). Lunch och lärande - skollunchens betydelse för elevernas prestation och situation i klassrummet : inventering av kunskapslärandet, teorier och begrepp. Uppsala: Livsmedelsverket. 27 s. (Livsmedelsverkets rapportserie 2011:1) Länk [Mer information]
Nyberg, M., Lennernäs, M., Sepp, H. & Sollerhed, A. (2010). Förskolebarns hälsa och välbefinnande : dialoger med föräldrar till förskolebarn, Kristianstad Kommun. 87 s. Länk [Mer information]
Lennernäs, M., Lowden, A., Gillberg, M., Pernler, H., Nordlund, G. & Norberg, H. (2005). Mat- och sömnskola : för skolan. Stockholm: Mjölkfrämjandet. 15 s. [Mer information]
Nordlund, G., Norberg, H., Lennernäs, M., Gillberg, M. & Pernler, H. (2004). Dygnsrytm och skolarbete. Umeå: Pedagogiska institutionen, Umeå universitet. 123 s. Länk [Mer information]
Nordlund, G., Lennernäs, M. & Norberg, H. (2004). Måltider och dryck, särskilt mjölk, hos högstadieelever : med uppdelning på kön, morgon- och kvällsmänniskor. Stockholm: Svensk Mjölk Forskning. 46 s. [Mer information]
Byström, M., Landström, U. & Lennernäs, M. (2003). Kännedom, attityd och levnadsmönster bland högskolestuderande angående kost, motion och trötthet. Stockholm: Arbetslivsinstitutet. 35 s. (Arbetslivsrapport / Arbetslivsinstitutet 2003:18) Länk [Mer information]
Byström, M., Neely, G., Landström, U. & Lennernäs, M. (2002). Måltidens inverkan på vakenhet och prestation. Stockholm: Arbetslivsinstitutet. 20 s. (Arbetslivsrapport / Arbetslivsinstitutet 2002:10) Länk [Mer information]
Landström, U., Lennernäs, M. & Knutsson, A. (1997). Fältstudier avseende kostinnehållets inverkan på vakenhet. Solna: Arbetslivsinstitutet. 19 s. (Arbetslivsrapport / Arbetslivsinstitutet 1997:16) [Mer information]
Brattberg, C. & Lennernäs, M. (1997). Socialtjänstens roll i det förebyggande folkhälsoarbetet. Stockholm: Folkhälsoinstitutet. 27 s. (F-serie / Folkhälsoinstitutet 1997:12) [Mer information]
Lennernäs, M., Becker, W. & Hagman, U. (1994). Matvanor före och efter beskattningen av lunchsubventionerna. Uppsala: Statens livsmedelsverk. 73 s. (Rapport / Livsmedelsverket 94:4) [Mer information]
Lennernäs, M. & Hambræus, L. (1993). Nutritionella aspekter på skiftarbete : arbetstidens påverkan på individens näringsintag och måltidsordning : slutrapportering av projekt. Stockholm: Institutionen för näringslära, Uppsala universitet. 10 s. [Mer information]

1. Lennernäs M. Lunch och lärande - skollunchens betydelse för elevernas prestation och situation i klassrummet. Livsmedelsverkets rapport. Uppsala: Livsmedelsverket, 2011: 26.

2. Nyberg M, Lennernäs M, Sepp H, Sollerhed A-C. Förskolebarns hälsa och välbefinnande - Dialoger med föräldrar till förskolebarn, Kristianstad Kommun. Mat & Måltid - Sömn & Dygnsrytm - Fysisk Aktivitet. Kristianstad Academic Press 2:2010. Kristianstad: Hälsa och Samhälle, 2010: 86.

3. Nordlund G, Lennernas M, Norberg H. Måltider och dryck, särskilt mjölk, hos högstadieelever med uppdelning på kön, morgon- och kvällsmänniskor. Lund: Svensk Mjölk Forskning, 2004.

4. Nordlund G, Norberg H, Lennernäs M, Gillberg M, Pernler H. Dygnsrytm och skolarbete. Umeå: Pedagogiska Institutionen, Umeå universitet, 2004.

5. Nordlund G, Lennernäs M, Norberg H. Måltider och dryck, särskilt mjölk, hos högstadieelever med uppdelning på kön, morgon- och kvällsmänniskor. Lund: Svensk Mjölk Forskning, 2004.

6. Byström M, Landström U, Lennernäs  M. Kännedom, attityd och levnadsmönster bland högskolestuderande angående kost, motion och trötthet. Umeå: Arbetslivsinstitutet, 2003.

7. Byström M, Neely G, Landström U, Lennernäs  M. Måltidens inverkan på vakenhet och prestation. Arbetslivsrapport 2002:10. Umeå: Arbetslivsinstitutet, 2002: 20.

8. Byström M, Landström U, Neely G, Lennernäs Junberger M. Måltider, sömn, sömnighet och dygnsrytm bland högskolestuderande. Umeå: Arbetslivsinstitutet, Programmet för teknisk yrkeshygien, 2001: 24.

9. Stenudd A, Landström U, Knutsson A, Lennernäs M. Utveckling av sömnighet och mättnad efter måltider med olika energiinnehåll. Umeå: Arbetslivsinstitutet. Programmet för teknisk yrkeshygien., 2000: 24.

10. Lennernäs M. Om udda arbetstider och matvanor. Rapport från konferens Kosten, Kroppen och klockan 1999, Hässelby Slott, Uppsala: 5 (inledning), 19-22.

11. Messerer M, Lennernäs M. Översikt av Kost och Fysisk aktivitet i svenska studier under 1990-talet. Del 1. Kost och nutritionsfakta. Stockholm: Folkhälsoinstitutet, 1997.

12. Lennernäs M, Ohlander E-M, Olsson A, Bergholm M, Norling H. Marknadsanpassad nutritionsutbildning - behov och förväntningar. Stockholm: Folkhälsoinstitutet, 1997.

13. Landström U, Lennernäs  M, Knutsson A. Fältstudier avseende kostinnehållets inverkan på vakenhet. Arbetslivsrapport 1997:16. Umeå: Arbetslivsinstitutet, 1997: 19.

14. Landström U, Knutsson A, Lennernäs M, Söderberg L. Laborativa studier avseende kolhydratintagets inverkan på vakenhet. Umeå: Arbetslivsinstitutet, 1996.

15. Lennernäs M, Ohlander E-M. Uppdrag att utreda nutritionsutbildning. Uppsala: Uppsala Livsmedelscentrum, 1995.

16. Lennernäs M, Becker W, Hagman U. Matvanor före och efter beskattning av lunchsubventionerna. Uppsala: Livsmedelsverket, 1994.

17. Abrahamsson L, Lennernäs A-C, Wennergren U, von Hedenberg C, Hambraeus L. Kostvanor hos flygande personal. Enkätundersökning av kabinanställda och piloter i SAS, Sverige, 1989. Stockholm och Uppsala: Uppsala universitet och SAS företagshälsovård, 1991.

18. Lennernäs M, Abrahamsson L, Hambraeus L. Kostvanor hos skiftarbetare vid ett västsvenskt pappersbruk - en pilotstudie. Näringsforskning 1985;29:74-80.

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2018-03-20
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)