Kajsa Jerlinder

Fil. dr. i handikappvetenskap

Universitetslektor i idrottsvetenskap

Akademin för hälsa och arbetsliv

E-post: kajsa.jerlinder@hig.se

Telefon: 026-64 89 53

Aktuell forskning

Kajsa Jerlinders forskningsintresse rör sig inom anpassad fysisk aktivitet (AFA), inkludering, funktionsnedsättning, handikappvetenskap, delaktighet, möjligheter till och villkor för fysisk aktivitet i skolan, på fritiden och genom hela vuxenlivet samt andra frågor som är kopplade till social rättvisa.

Senaste publikationerna

Arnell, S., Jerlinder, K. & Lundqvist, L. (2018). Perceptions of Physical Acitivty Participation Among Adolescents with Autism Spectrum Disorders: A Conceptual Model of Conditional Participation. Journal of autism and developmental disorders, 48 (5), 1792-1802. 10.1007/s10803-017-3436-2 [Mer information]
Geidne, S. & Jerlinder, K. (2016). How sports clubs include children and adolescents with disabilities in their activities : A systematic search of peer-reviewed articles. Sport Science Review, XXV (1-2), 29-52. 10.1515/ssr-2016-0002 [Mer information]
Arnell, S., Jerlinder, K. & Lundqvist, L. (2017). Participation in physical activities : a multilevel challenge for adolescents with autism spectrum disorders. Developmental Medicine & Child Neurology, 59 (S2), 8-8. 10.1111/dmcn.13455 [Mer information]
Geidne, S. & Jerlinder, K. (2019). Jämlik idrott och funktionsnedsättningar. Idrotten och (o)jämlikheten : I medlemmarnas eller samhällets intresse?. Stockholm: Centrum för idrottsforskning. S. 133-148. Länk [Mer information]
Jerlinder, K. & Geidne, S. (2017). Documented inclusive physical activities for children and adolescents with disabilities withinsport clubs. Nordic Sport Science Conference : 'The Double-Edged Sword of Sport: HealthPromotion Versus Unhealthy Environments’. S. 36-36. [Mer information]Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2018-02-15
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)