Böcker


Doktorsavhandling

Jerlinder, K. (2010). Social rättvisa i inkluderande idrottsundervisning för elever med rörelsehinder : en utopi?. Diss. (sammanfattning), 2010. Örebro: Örebro universitet. 82 s. (Studies from The Swedish Institute for Disability Research 33) Länk [Mer information]

Licentiatavhandling

Jerlinder, K. (2005). Rättvis idrottsundervisning för elever med rörelsehinder : dilemma kring omfördelning och erkännande.. Lic.-avh. , 2005. Örebro: Universitetsbiblioteket. 112 s. (Studies from the Swedish Institute for Disability Research 12) [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2016-12-19
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)