Undervisningsområden

Föreläser, handleder och examinerar på Idrottsvetenskapliga programmet och på fristående kurser inom idrottsvetenskap. Undervisar även på masterprogrammet och forskarutbildningen i arbetshälsovetenskap.

Föreläser på fortbildningar och på andra lärosäten på grund- och avancerad nivå.

Publicerad av: Kajsa Jerlinder Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2017-01-24
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)