Sofia Wikman

Universitetslektor Kriminologi

E-post: sofia.wikman@hig.se

Telefon:

Aktuell forskning

 

Senaste publikationerna

Wikman, S. & Rickfors, U. (2017). Att förebygga hot och våld i statliga myndigheter - en jämförelse mellan två perspektiv på säkerhet. Arbetsliv i omvandling (2), 1-52. Länk [Mer information]
Wikman, S. (2018). Att förebygga våld i skolan : en jämförelse mellan säkerhetsarbete i svenska och amerikanska skolor. FALF konferens 2018 : Arbetet – problem eller potential för en hållbar livsmiljö?. Gävle: Gävle University Press. S. 121-121. [Mer information]
Wikman, S. (2018). Using resilience engineering to manage school violence. The Stockholm Criminology Symposium : Program & Abstracts. Stockholm: The Swedish National Council for Crime Prevention (Brå). S. 172-172. [Mer information]
Wikman, S. (2018). Unga mår allt sämre - eller? : Kunskapsöversikt om ungas psykiska hälsa i Sverige 2018. Stockholm: Mind. 60 s. Länk [Mer information]
Wikman, S. (2018). Unga mår allt sämre - eller? Kunskapsöversikt om ungas psykiska hälsa i Sverige 2018 : Kortversion. Stockholm: Mind. 8 s. Länk [Mer information]
Publicerad av: Lena Sirberg Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2018-05-02
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)